Recenzenci

Lista recenzentów

Tom 20 Nr 2 (2021)
Tom 19 Nr 1 (2021)

Prof. dr hab. Piotr Błajet – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Agata Cudowska – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Ewa Jarosz – Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Prof. dr hab. Roman Leppert – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Marzenna Zaorska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Grażyna Bartkowiak, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. Aneta Bołdyrew, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Beata Bugajska, prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dr hab. Bogusław Gogol, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
Dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. AWSB – AWSB w Dąbrowie Górniczej
Dr hab. Iwona Pietkiewicz, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dr hab. Zofia Szarota, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB – AWSB w Dąbrowie Górniczej
Dr hab. Anna Wasilewska, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr Patrycja Bałdys – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dr Anna Józefowicz – Uniwersytet w Białymstoku

Tom 18 Nr 2 (2020)
Tom 17 Nr 1 (2020)

Prof. Stefan Kwiatkowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Prof. Ewa Jarosz – Uniwersytet Śląski
Prof. Zenon Gajdzica – Uniwersytet Śląski
Prof. Inetta Nowosad – Uniwersytet Zielonogórski
Prof. Małgorzata Halicka – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Grażyna Bartkowiak – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Prof. Jerzy Kojkoł – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Prof. Piotr Błajet – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. Jerzy Halicki – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Agata Cudowska – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Roman Leppert – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. Marzenna Zaorska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. Bogusław Gogol – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Prof. Anna Wasilewska – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Prof. Elżbieta Gaweł-Luty – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Prof. Astrid Męczkowska-Christiansen – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Dr Anna Józefowicz – Uniwersytet w Białymstoku
 
Tom 16 Nr 2 (2019)
Tom 15 Nr 1 (2019)
 
Piotr Błajet, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Agata Cudowska, Uniwersytet w Białymstoku
Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski
Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski
Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Stefan Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Renata Nowakowska-Siuta, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Inetta Nowosad, Uniwersytet Zielonogórski