Kontakt

Redakcja czasopisma Kultura-Społeczeństwo-Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Jarema Drozdowicz
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Tel. 604772703

Wsparcie techniczne

Pressto