Kontakt

Redakcja czasopisma Kultura-Społeczeństwo-Edukacjaul. Szamarzewskiego 8960-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Jarema Drozdowicz
z-ca redaktora naczelnego
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Wsparcie techniczne

Pressto