Pressto.

Nagłowek strony

Kontakt

Adres

Redakcja czasopisma Kultura-Społeczeństwo-Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

Osoba do kontaktu

Jarema Drozdowicz
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Tel.: 604772703
Email: drozd23@wp.pl

Wsparcie techniczne

Emilia Karwasińska
Email: emika@amu.edu.pl    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo