Kontakt
Redakcja czasopisma
Kultura-Społeczeństwo-Edukacja
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Bożena Kanclerz
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Wsparcie techniczne

Pressto