Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

 

Z-ca Redaktora naczelnego

prof. UAM dr hab. Jarema Drozdowicz, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

 

Sekretarz redakcji

dr Bożena Kanclerz, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Alicja Hekmat-Szał, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM 

 

Rada Redakcyjna

prof. Andreas Seidel, Potsdam Universitat

prof. Dorota Smetanova, Uniwersytet J. A. Komeńskiego w Bratysławie

prof. Kristin K. Stang, California State University Fullerton

prof. zw. dr hab. Lidia Suchanek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr hab. Waldemar Segiet, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. dr hab. Eva Zamojska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Cristina Maria Coimbra Vieira, Universidade de Coimbra

prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. zw. dr hab. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Barbara Jankowiak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Polska

dr Ewa Karmolińska-Jagodzik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Daria Hejwosz-Gromkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Karolina Kuryś-Szyncel, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. Pavel Muhlpahr, Masarykova Univerzita w Brnie

prof. Janice Myck-Wayne, California State University Fullerton

prof. Alena Valisova, Charles University in Prague

 

Redaktorzy tematyczni

Agnieszka Cybal-Michalska (pedagogika młodzieży i kultury, socjologia edukacji)

Jarema Drozdowicz (antropologia edukacji, antropologia kultury)

Agnieszka Gromkowska-Melosik (edukacja wielokulturowa)

Magdalena Grzywacz (nauki o kulturze)

Daria Hejwosz-Gromkowska (pedagogika ogólna, pedagogika zdrowia)

Witold Jakubowski (pedagogika kultury i mediów, andragogika)

Barbara Jankowiak (pedagogika zdrowia, psychologia społeczna)

Ewa Karmolińska-Jagodzik (pedagogika ogólna, pedagogika młodzieży)

Karolina Kuryś-Szyncel (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)

Jerzy Luty (estetyka, filozofia sztuki)

Agata Matysiak-Błaszczyk (pedagogika społeczna)

Zbyszko Melosik (socjologia edukacji, pedagogika porównawcza)

Pavel Mühlpachr (pedagogika specjalna, pedagogika społeczna)

Janice Myck-Wayne (pedagogika specjalna)

Joanna Ostrouch-Kamińska (socjologia edukacji i rodziny, pedagogika społeczna)

Magdalena Piorunek (pedagogika pracy, pedagogika społeczna)

Winfried Schubarth (teoria wychowania i socjalizacji)

Katarzyna Segiet (pedagogika społeczna, pedagogika dziecka)

Waldemar Segiet (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)

Andreas Seidel (teoria wychowania i socjalizacji)

Dorota Smetanová (pedagogika resocjalizacyjna)

Kristin K. Stang (pedeutologia)

Lidia Suchanek (edukacja artystyczna)

Alena Valisova (pedagogika specjalna)

Cristina Maria Coimbra Vieira (psychologia edukacji, edukacja dorosłych)

Katarzyna Waszyńska (psychologia społeczna, pedagogika zdrowia)

Eva Zamojska (pedagogika ogólna, edukacja międzykulturowa)