Redaktor naczelny

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Sekretarz redakcji

dr Bożena Kanclerz, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

 

prof. Andreas Seidel, Potsdam Universitat

prof. Dorota Smetanova, Uniwersytet J. A. Komeńskiego w Bratysławie

prof. Kristin K. Stang, California State University Fullerton

prof. zw. dr hab. Lidia Suchanek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr hab. Waldemar Segiet, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. dr hab. Eva Zamojska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Cristina Maria Coimbra Vieira, Universidade de Coimbra

prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. zw. dr hab. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Barbara Jankowiak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Polska

dr Ewa Karmolińska-Jagodzik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Daria Hejwosz-Gromkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Karolina Kuryś-Szyncel, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. Pavel Muhlpahr, Masarykova Univerzita w Brnie

prof. Janice Myck-Wayne, California State University Fullerton

prof. Alena Valisova, Charles University in Prague

Redaktorzy tematyczni

prof. Alena Valisova, Charles University in Prague

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Jarema Drozdowicz, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Małgorzata Grzywacz, UAM, Wydział Nauk Społecznych, Polska

dr Daria Hejwosz-Gromkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Polska

prof. zw. dr hab. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Barbara Jankowiak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Polska

dr Ewa Karmolińska-Jagodzik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Karolina Kuryś-Szyncel, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr hab. Waldemar Segiet, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. Pavel Muhlpahr, Masarykova Univerzita w Brnie

prof. Janice Myck-Wayne, California State University Fullerton

prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. Winfried Schubarth, Potsdam Universitat

prof. Andreas Seidel, Potsdam Universitat

prof. Dorota Smetanova, Uniwersytet J. A. Komeńskiego w Bratysławie

prof. Kristin K. Stang, California State University Fullerton

prof. zw. dr hab. Lidia Suchanek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

prof. dr hab. Eva Zamojska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

dr Cristina Maria Coimbra Vieira, Universidade de Coimbra

dr Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Jerzy Luty, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki