Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Sekretarz redakcji

 1. dr Jarema Drozdowicz, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Sekretarz wspomagający

 1. prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Polska
 2. prof. Winfried Schubarth, Potsdam Universitat
 3. prof. Andreas Seidel, Potsdam Universitat
 4. prof. Dorota Smetanova, Uniwersytet J. A. Komeńskiego w Bratysławie
 5. prof. Kristin K. Stang, California State University Fullerton
 6. prof. zw. dr hab. Lidia Suchanek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 7. dr hab. Waldemar Segiet, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 8. prof. dr hab. Eva Zamojska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 9. dr Cristina Maria Coimbra Vieira, Universidade de Coimbra
 10. prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 11. dr Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 12. prof. zw. dr hab. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski
 13. dr Barbara Jankowiak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 14. dr Ewa Karmolińska-Jagodzik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 15. dr Daria Hejwosz-Gromkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 16. dr Karolina Kuryś-Szyncel, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 17. prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 18. prof. Pavel Muhlpahr, Masarykova Univerzita w Brnie
 19. prof. Janice Myck-Wayne, California State University Fullerton
 20. prof. Alena Valisova, Charles University in Prague

Redaktorzy tematyczni

 1. prof. Alena Valisova, Charles University in Prague
 2. prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 3. dr Jarema Drozdowicz, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 4. dr Małgorzata Grzywacz, UAM, Wydział Nauk Społecznych, Polska
 5. dr Daria Hejwosz-Gromkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 6. prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Polska
 7. prof. zw. dr hab. Witold Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski
 8. dr Barbara Jankowiak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 9. dr Ewa Karmolińska-Jagodzik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 10. dr Karolina Kuryś-Szyncel, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 11. dr hab. Waldemar Segiet, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 12. prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 13. prof. Pavel Muhlpahr, Masarykova Univerzita w Brnie
 14. prof. Janice Myck-Wayne, California State University Fullerton
 15. prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 16. prof. Winfried Schubarth, Potsdam Universitat
 17. prof. Andreas Seidel, Potsdam Universitat
 18. prof. Dorota Smetanova, Uniwersytet J. A. Komeńskiego w Bratysławie
 19. prof. Kristin K. Stang, California State University Fullerton
 20. prof. zw. dr hab. Lidia Suchanek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 21. prof. dr hab. Eva Zamojska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
 22. dr Cristina Maria Coimbra Vieira, Universidade de Coimbra
 23. dr Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 24. dr Jerzy Luty, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo