Mieczysław Wallis w poszukiwaniu piękna - impresje z podróży

Main Article Content

Joanna Zegzuła-Nowak

Abstrakt

The article presents impressions from research expeditions of polish 19th century scholar - Mieczysław Wallis . This aesthetician, philosopher and historian of art was a great beauty lover. So, in his travels around the country and abroad he searched manifestations of the beauty in: architecture, painting, sculpture and formations of nature as well. His handwritten notes which contained his memories from these journeys are very important and intellectually atractive reading.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Referencje

  1. Białostocki J. (1983). Wspomnienie pośmiertne. Mieczysław Wallis 1895-1975. [W:] M. Wallis. Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne. Warszawa.
  2. Elzenberg H. (1966). O różnicy między „pięknem” a „dobrem”. [W:] H. Elzenberg Wartość i człowiek.
  3. Rozprawy z humanistyki i filozofii. Toruń.
  4. Wallis M. (1968). Przeżycie i wartość: pisma z estetyki nauki o sztuce 1931-1949. Kraków.
  5. Wallis M. (1983). Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne. Warszawa.
  6. Materiały Archiwalne M. Wallisa. Archiwum Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Teczka Rps 8, 10, T. 10, 16, T. I
  7. http://witkiewiczowka.obitur.pl/