Pressto.

Nagłowek strony

Wielokulturowe estetyki w dyskursie publicznym w Polsce. Próba postkolonialnej interpretacji

Monika Popow

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/kse.2015.2.10

Abstrakt


The aim of my paper is to present the concept of postcolonial aesthetics, as well as to analyse the phenomena of multicultural aesthetics in public discourse in Poland. In my work the sociological perspective is accompanied with pedagogical one. I point out that aesthetics may be considered as space for identity formation. While analysing multicultural aesthetics in Polish public discourse, I focus on several phenomena. First, I describe invisibility of multicultural aesthetics in art discourse, as well as in educational discourse, and analyse the representations of multicultural aesthetics. I reconstruct the discourse of superiority of The Global North civilisation, and a parallel discourse of primitivism of the Global South. Next, I describe the proces ses of commercialisation and folklorization of multicultural aesthetics occurring in public sphere, especially in mass culture. Finally I reconstruct types of identities formed in the analysed material. The papers concludes with reference to Edward Said's demand for a constant critical reading o f culture.

Słowa kluczowe


multiculturalism; aesthetics; Frankfurt School; postcolonialism

Pełny tekst:

Bibliografia


Adorno Th.W. (1994). Teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa.

Al-Mousawi N. (2015) Aesthetics of Migration. Street Art in the Mediterranean Border Zones, „IBRAAZ”, nr 008/January.

Baker Ch. (2005). Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza. Kraków.

Bhabha H. (2008a). DyssemiNacja. Czas, narracja i marginesy współczesnego narodu. „Literatura na Świecie”, nr 1-2.

Bhabha H. (2008b). Forward to the 1986 edition. [W:] F. Fanon, Black Skin, White Masks. London.

Bhabha H. (2008c). Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego. „Literatura na Świecie”, nr 1-2.

Boehmer E. (2010). A Postcolonial Aesthetic: Repeating upon the Present. [W:] J. Wilson, C. Sandru, S.L Welsh [eds.]. Re-routing the Postcolonial: New Directions for the New Millennium. London, s. 170-181.

Bourdieu P. (2005). Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa. Culler J. (1998). Teoria literatury. Warszawa.

Cybal-Michalska A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Poznań.

Donnan H., Wilson Th.M. (2007). Granice tożsamości, narodu, państwa, przeł. M. Głowacka-Grajper. Kraków.

Faist T. (2006). The Transnational Social Spaces of Migration. pub.uni-bielefeld.de, dostęp: 14.08.2015.

Fanon F. (2008). Black Skin, White Masks. London.

Foucault M. (1998). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa.

Gandhi L. (2008). Teoria postkolonialna. Poznań.

Hall S. (2008) Tożsamość kulturowa a diaspora. „Literatura na Świecie”, nr 1-2.

Huggan G. (2001). Unsettled Settlers: Postcolonialism, Travelling Theory and the New Migrant Aesthetics. „Journal of Australian Studies”, nr 25 (68), s. 117-127.

Klekot E. (2014). Samofolkloryzacja. Współczesna sztuka ludowa z perspektywy sztuki postkolonialnej. „Kultura Współczesna”, nr 1.

Laclau E. (2009). Rozum populistyczny, przeł. T. Szkudlarek i zespół. Wrocław.

Lubecka A. (2015). Tożsamość na sprzedaż - czyli kilka uwag o marketingu tożsamości etnicznych, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 7, s. 195-206.

Łuczak A., Prylińska E. Maszka R. (red.) (2010). Między nami. Gdańsk.

Marcus G. (1995). Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. „Annual Review of Anthropology”, nr. 24, s. 95-117.

McMillan M. (2009). The Front Room: Migrant Aesthetics in the Home. London

Memmi A. (1968). Dominated Man: Notes Toward A Portrait. London.

Mouffe Ch. (2005). Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka. „Recykling Idei” 19.11., recyklingidei.pl/mouffe-agonistyczne-przestrzenie-publiczne-polityka-demokratyczna, dostęp: 14.08.2015.

Ossowski S. (1966). U podstaw estetyki. Warszawa.

Popow M. (2008). Russko-Jevrejskaja literatura. Predvaritelnyje rassuzhdenia. [W:] I. Fijałkowska-Janiak, W. Moskovich. Jews and Slavs. Vol. 21, Jews, Poles and Russians. Jewish-Polish and Jewish-Russian contacts. Jerusalem.

Popow M. (2013). Sztuka jest dla wszystkich. Rozmowa z Delaine Le Bas, „Magazyn SZUM”, 19.11. http://magazynszum.pl/rozmowy/sztuka-jest-dla-wszystkich-rozmowa-z-delaine-le-bas, dostęp : 14.08.2015.

Popow M. (2014). The Analysis of Discursive Constructions of National Identity in Polish Literature Textbooks. “IARTEM e-Journal” Vol 6, nr 2, s. 1-19.

Popow M. (2015). Globalna Północ i Globalne Południe w dyskursie edukacyjnym. Krytyczna analiza treści podręczników szkolnych. „Studia Edukacyjne”, nr 35, s. 251-273.

Ranciere J. (2007). Estetyka jako polityka, tłum. J. Kutyła i P. Mościcki. Warszawa.

Ross Ch. (1997). Thinking Nation and Hybrid Belongings: The Aesthetics of Negotiation in Recent Media Art. „RACAR: revue d'art canadienne/Canadian Art Review”, nr 24/1, s. 42-51.

Różanowski R., Zrozumieć Adorna. http://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs9/Ryszard_Rozanowski.pdf, dostęp: 14.08.2015.

Said E. (2008). Orientalizm. Poznań.

Said E. (2009). Kultura i imperializm. Kraków.

Schreiber H. (2015). Jak Gauguin odkrył Oceanię, a Picasso Afrykę - czyli próby oswajania Innego w świecie sztuki Zachodu. “Rebelya”, 27.07, http://rebelya.pl/post/8669/hanna-schreiber-jakgauguin-odkry-oceanie-a-pic, dostęp: 14.08.2015.

Sowa J. (2011). Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków.

Spivak G.Ch. (1988). Can the subaltern speak? [W:] C. Nelson, L. Grossberg (eds.). Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana and Chicago, s. 271-313.

Spivak G.Ch. (2011). Strategiepostkolonialne. Warszawa

Szkudlarek T., Melosik Z. (1998). Kultura, tożsamość i edukacja - migotanie znaczeń. Kraków.

Vertovec S. (2012). Transnarodowość, przeł. I. Kołbon. Kraków.

Weychert-Waluszko M. (2013). ...domy srebrne jak namioty... [W:] Romano kher. O romskiej sztuce, estetyce i doświadczeniu. Warszawa.

Cytowane artykuły prasowe

„Imigranci atakują Europę. W ciągu pół roku zablokowano 37 tysięcy prób przedostania się do W. Brytanii”, 29.07.2015, wpolityce.pl/polityka/260789-imigranci-atakuja-europe-w-ciagu-polroku-zablokowano-37-tysiecy-prob-przedostania-sie-do w-brytanii, dostęp: 14.08.2015

„Inwazja nielegalnych imigrantów. Londyn i Paryż apelują do Unii”, 02.08.2015, wiadomosci. dziennik.pl/swiat/artykuly/496823,inwazja-nielegalnych-imigrantow-londyn-i-paryzapeluja-do-ue.html, dostęp: 14.08.2015

„Polacy nie odczuwają inwazji imigrantów, ale martwią się o pracę, 09.08.2015, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1486757,Polacy-nie-odczuwaja-inwazji-imigrantowale-martwia-sie-o-prace, dostęp: 14.08.2015

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 126 PDF - 150

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.