Nr 34 (2023)
Artium Quaestiones

SPIS TREŚCI

Filip Lipiński
3-4
Spis treści
PDF

NOTA REDAKCYJNA

Michał Mencfel, Camilla Murgia
5-12
Editor's Note
https://doi.org/10.14746/aq.2023.34.0

PRZEKŁADY

Francis Haskell; Michał Mencfel
253-292
Rewolucja i reakcja
https://doi.org/10.14746/aq.2023.34.9
PDF

Biogramy

Filip Lipiński
337-341
Biogramy
PDF