Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan
PDF

Słowa kluczowe

księgarstwo XIX wiek
Drukarnia W. Deckera
kultura muzyczna Poznania w pierwszej połowie XIX wieku

Jak cytować

Jazdon, A., & Jazdon, A. (2013). Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan. Biblioteka, (17(26), 103–117. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.5

Abstrakt

Drukarnia W. Deckera była bardzo znanym zakładem typograficznym w Poznaniu okresu zaborów. W artykule omówiono pomijaną dotychczas jej działalność księgarską. Obejmowała ona kolportaż druków muzycznych sprowadzanych głównie z Lipska. Badając ten problem, przeprowadzono kwerendę prasową, która dała dość zaskakujące wyniki. Odkryto nieznane do tej pory, samoistne, obszerne katalogi księgarskie. Zawierają one informacje o drukach muzycznych dostępnych w sprzedaży. Zestaw oferowanych nut był bardzo duży. Począwszy od druków pedagogicznych, poprzez nuty przeznaczone dla amatorów, po partytury dla zespołów zawodowych. Wśród proponowanych utworów przeważają dzieła najnowsze, skomponowane po roku 1800. Mimo iż większość nazwisk występujących w katalogach nie jest dzisiaj znana publiczności, poszczególne spisy przekazują informacje o muzyce wartościowej. Wiele dzieł odegrało rolę w rozwoju muzyki i kształtowaniu gustów muzycznych Wielkopolan.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.5
PDF

Bibliografia

„Gazeta Poznańska”, nr 49 z 19.06.1813.

„Gazeta Poznańska”, nr 59 z 24.07.1813.

Andrzejewski S., Drukarnia Deckera i Kompanii w Poznaniu w latach 1794–1819, „Studia o Książce” 1988, t. 17.

Grussowa J., Deckera i Kompanii Drukarnia Poznań 1794–1819, w: Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku, t. 3, cz. 1: Wielkopolska, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, J. Sójka, Wrocław 1977.

GWKP, dodatek do nr. 26 z 1817.

GWKP, dodatek do nr. 51 z 26.06.1819.

GWKP, dodatek do nr. 52 z 1817.

GWKP, dodatek do nr. 71 z 1817.

GWKP, dodatek do nr. 88 z 1818.

GWKP, dodatek do nr. 9 z 1818.

GWKP, dodatki do numerów: 48, 49, 50, 51, 53 z 1818.

GWKP, nr 21 z 1817.

GWKP, nr 91 z 1816.

GWKP, nr 95 z 1821.

GWKP, nr 96 z 10.11.1819.

GWKP, wszywka po nr. 50 z 22.06.1816.

Jazdon A., Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego, „Biblioteka” 2012, nr 16 (25).

Jazdon A., Paganinim wprawdzie nie był, czyli rzecz o nauczaniu muzyki w Poznaniu do roku 1918, „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 4.

Jazdon A., Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego, Poznań 2012.

Motty M., Przechadzki po mieście, oprac., wstęp Z. Grot, t. 1, Poznań 1999.

Zakrzewska-Nikiporczyk B., Muzyczny ruch wydawniczy w Wielkopolsce (1815–1975), Bydgoszcz 1986.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...