Pressto.

Nagłowek strony

Nr 17(26) (2013)

Spis treści

Artykuły

Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu PDF
Arkadiusz Wagner 7-35
Psalmy Dawidowe (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji Katechizmu Heidelberskiego w Polsce PDF
Margarita A Korzo 53-63
Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie PDF
Piotr Pokora 37-51
Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego PDF
Roman Tomaszewski 65-101
Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan PDF
Artur Jazdon, Andrzej Jazdon 103-117
Polski emigracyjny ruch wydawniczo-księgarski w Lipsku w latach 1830–1918 PDF
Agnieszka Łukomska-Kryger 119-137
Aleksander Birkenmajer jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu PDF
Ryszard Nowicki 139-151
Prace Paula Otleta a World Wide Web PDF
Sebastian D Kotuła 153-167
Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa PDF
Gruchała Irena, Małgorzata Stanula 169-193
Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej PDF
Jadwiga Wojtczak 195-214
Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku PDF
Kinga Adamiak 215-229
Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands Library (University of East London) PDF
Małgorzata Bródka 231-240

Przekłady

Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source). Dotychczasowe doświadczenia (przeł. Tomasz Olszewski). PDF
Vandana Singh 241-265

Recenzje

Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. PDF
Jacek Wojciechowski 267-272
Piotr Nowak, Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1955. PDF
Artur Jazdon 273-278
O potrzebie biblioterapii. PDF
Aldona Chachlikowska 279-284
Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue. PDF
Rafał Wójcik 285-290
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej. PDF
Rafał Wójcik 291-295


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo