Opublikowane: lut 17, 2015

Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

7-35 Arkadiusz Wagner
252

Psalmy Dawidowe (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji Katechizmu Heidelberskiego w Polsce

53-63 Margarita A Korzo
219

Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie

37-51 Piotr Pokora
235

Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego

65-101 Roman Tomaszewski
233

Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan

103-117 Artur Jazdon, Andrzej Jazdon
208

Polski emigracyjny ruch wydawniczo-księgarski w Lipsku w latach 1830–1918

119-137 Agnieszka Łukomska-Kryger
180

Aleksander Birkenmajer jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu

139-151 Ryszard Nowicki
221

Prace Paula Otleta a World Wide Web

153-167 Sebastian D Kotuła
190

Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

169-193 Gruchała Irena, Małgorzata Stanula
228

Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej

195-214 Jadwiga Wojtczak
227

Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku

215-229 Kinga Adamiak
191

Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands Library (University of East London)

231-240 Małgorzata Bródka
192