Opublikowane: lut 17, 2015

Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

7-35 Arkadiusz Wagner
205

Psalmy Dawidowe (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji Katechizmu Heidelberskiego w Polsce

53-63 Margarita A Korzo
185

Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie

37-51 Piotr Pokora
183

Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego

65-101 Roman Tomaszewski
197

Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan

103-117 Artur Jazdon, Andrzej Jazdon
167

Polski emigracyjny ruch wydawniczo-księgarski w Lipsku w latach 1830–1918

119-137 Agnieszka Łukomska-Kryger
142

Aleksander Birkenmajer jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu

139-151 Ryszard Nowicki
183

Prace Paula Otleta a World Wide Web

153-167 Sebastian D Kotuła
159

Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

169-193 Gruchała Irena, Małgorzata Stanula
189

Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej

195-214 Jadwiga Wojtczak
195

Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku

215-229 Kinga Adamiak
163

Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands Library (University of East London)

231-240 Małgorzata Bródka
164