Nr 17(26) (2013)

Artykuły

Arkadiusz Wagner
7-35
Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.1
PDF
Margarita A Korzo
53-63
Psalmy Dawidowe (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji Katechizmu Heidelberskiego w Polsce
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.3
PDF
Piotr Pokora
37-51
Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego. O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.2
PDF
Roman Tomaszewski
65-101
Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.4
PDF
Artur Jazdon, Andrzej Jazdon
103-117
Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.5
PDF
Agnieszka Łukomska-Kryger
119-137
Polski emigracyjny ruch wydawniczo-księgarski w Lipsku w latach 1830–1918
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.6
PDF
Ryszard Nowicki
139-151
Aleksander Birkenmajer jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.7
PDF
Sebastian D Kotuła
153-167
Prace Paula Otleta a World Wide Web
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.8
PDF
Gruchała Irena, Małgorzata Stanula
169-193
Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.9
PDF
Jadwiga Wojtczak
195-214
Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.10
PDF
Kinga Adamiak
215-229
Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.11
PDF
Małgorzata Bródka
231-240
Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands Library (University of East London)
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.12
PDF