Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
PDF

Słowa kluczowe

marka
promocja
tożsamość
biblioteka akademicka
komunikacja społeczna
brand
promotional activities
academic library
social communication

Jak cytować

Wojtczak, J. (2013). Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej. Biblioteka, (17(26), 195–214. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.10

Abstrakt

Dążenie do budowy pozytywnego wizerunku dotyczy nie tylko przedsiębiorstw czy firm komercyjnych. Budowanie relacji z otoczeniem nabiera coraz większego znaczenia w instytucjach non profit, do których zaliczane są między innymi biblioteki. Celem artykułu jest przedstawienie działań promocyjnych realizowanych w bibliotece akademickiej. Na wstępie omówiono podstawowe pojęcia związane z public relations i wizerunkiem. Posłużono się przykładem Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, która od wielu lat z pozytywnym skutkiem stosuje różnorodne techniki public relations. Bibliotekę czekają nowe wyzwania w związku ze zbliżającym się w 2013 roku terminem zakończenia budowy Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki – pierwszej w Polsce biblioteki oferującej zasoby wyłącznie w formie elektronicznej.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.10
PDF

Bibliografia

Bakalarski K., Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera, Gdańsk 2004.

Bernays E.L., Crystallizing public opinion, New York 1923.

Budzyński W., Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1998.

Identyfikacja wizualna [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.logotyp.pwr.wroc.pl/Default.aspx?page=Main.

Jazdon A., Lobbing dla bibliotek?, w: Public relations – biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, red. M. Kocójowa, Kraków 2004.

Łebkowski M., E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.structum.pl/czytelnia/E-wizerunek-Internet-jako-narzedzie-kreowania-image-u-w-biznesie.pdf.

Makarska-Deszcz B., Działalność wydawnicza Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, w: Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 1946–2006, red. H. Szarski, J. Wojtczak, Wrocław 2007.

Marshall N., Public relations in academic libraries: a descriptive analysis, „The Journal of Academic Librarianship” 2001, t. 27, nr 2.

Misiurski P., Dlaczego wizerunek jest ważny? [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: www.ember.pl/marka11.php.

O stowarzyszeniu: Historia, w: Polskie Stowarzyszenie Public Relations [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.polskipr.pl/o-stowarzyszeniu/historia/.

Pijarowski, w: Poradnia językowa [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie:http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10848.

Public Relations, w: Nowy leksykon PWN, Warszawa 1998.

Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.inwestycjeunijne.pwr.wroc.pl/projekt_bibliotech,1011.dhtml.

Wizerunek firmy, w: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizerunek_firmy.

Wizerunek, w: Słownik języka polskiego [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2579940.

Wizerunek, w: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizerunek.

Wojcik K., Public realations od A do Z, t. 1, wyd. 2 rozszerz. i zm., Warszawa 2001.

Wojcik K., Public Relations, w: Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, t. 2, Warszawa 1995.

Wojcik K., Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem, wyd. 4 zm. i rozszerz., Warszawa 2009.

Wyrocznia delficka, w: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrocznia_delficka.

Zadania Sekcji Promocji [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.portal.pwr.wroc.pl/dzial_marketingu.dhtml.

Zarządzenie wewnętrzne 57/2004 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Wrocławskiej [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.logotyp.pwr.wroc.pl/Default.aspx?page=ZarzadzenieRektora.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...