Treść głównego artykułu

Abstrakt

Dążenie do budowy pozytywnego wizerunku dotyczy nie tylko przedsiębiorstw czy firm komercyjnych. Budowanie relacji z otoczeniem nabiera coraz większego znaczenia w instytucjach non profit, do których zaliczane są między innymi biblioteki. Celem artykułu jest przedstawienie działań promocyjnych realizowanych w bibliotece akademickiej. Na wstępie omówiono podstawowe pojęcia związane z public relations i wizerunkiem. Posłużono się przykładem Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, która od wielu lat z pozytywnym skutkiem stosuje różnorodne techniki public relations. Bibliotekę czekają nowe wyzwania w związku ze zbliżającym się w 2013 roku terminem zakończenia budowy Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki – pierwszej w Polsce biblioteki oferującej zasoby wyłącznie w formie elektronicznej.

Słowa kluczowe

marka promocja tożsamość biblioteka akademicka komunikacja społeczna brand promotional activities academic library social communication

Szczegóły artykułu

Bibliografia

 1. Bakalarski K., Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera, Gdańsk 2004.
 2. Bernays E.L., Crystallizing public opinion, New York 1923.
 3. Budzyński W., Public relations: zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 1998.
 4. Identyfikacja wizualna [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.logotyp.pwr.wroc.pl/Default.aspx?page=Main.
 5. Jazdon A., Lobbing dla bibliotek?, w: Public relations – biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, red. M. Kocójowa, Kraków 2004.
 6. Łebkowski M., E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image’u w biznesie [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.structum.pl/czytelnia/E-wizerunek-Internet-jako-narzedzie-kreowania-image-u-w-biznesie.pdf.
 7. Makarska-Deszcz B., Działalność wydawnicza Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, w: Biblioteka Politechniki Wrocławskiej 1946–2006, red. H. Szarski, J. Wojtczak, Wrocław 2007.
 8. Marshall N., Public relations in academic libraries: a descriptive analysis, „The Journal of Academic Librarianship” 2001, t. 27, nr 2.
 9. Misiurski P., Dlaczego wizerunek jest ważny? [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: www.ember.pl/marka11.php.
 10. O stowarzyszeniu: Historia, w: Polskie Stowarzyszenie Public Relations [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.polskipr.pl/o-stowarzyszeniu/historia/.
 11. Pijarowski, w: Poradnia językowa [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie:http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10848.
 12. Public Relations, w: Nowy leksykon PWN, Warszawa 1998.
 13. Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.inwestycjeunijne.pwr.wroc.pl/projekt_bibliotech,1011.dhtml.
 14. Wizerunek firmy, w: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizerunek_firmy.
 15. Wizerunek, w: Słownik języka polskiego [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2579940.
 16. Wizerunek, w: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizerunek.
 17. Wojcik K., Public realations od A do Z, t. 1, wyd. 2 rozszerz. i zm., Warszawa 2001.
 18. Wojcik K., Public Relations, w: Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, t. 2, Warszawa 1995.
 19. Wojcik K., Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem, wyd. 4 zm. i rozszerz., Warszawa 2009.
 20. Wyrocznia delficka, w: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrocznia_delficka.
 21. Zadania Sekcji Promocji [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.portal.pwr.wroc.pl/dzial_marketingu.dhtml.
 22. Zarządzenie wewnętrzne 57/2004 w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Wrocławskiej [online], [dostęp: 20.01.2013], dostępny w internecie: http://www.logotyp.pwr.wroc.pl/Default.aspx?page=ZarzadzenieRektora.