Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja.

Szczegóły artykułu

Bibliografia

  1. Gudajtis V., Nacjonalnaja biblioteka Litwy im. Martinasa Mażvidasa, w: Nacjonalnyje biblioteki w XXI wiekie, Sankt-Pietierburg 2012.
  2. Krzoska M., Młode wino do starych bukłaków? Stan i perspektywy badań regionalnych dotyczących historii Niemców w Polsce, „Biblioteka” 2012, nr 16 (25), s. 16, 19.
  3. Linert A., Śląskie sezony, Katowice 2012.
  4. Steger M.B., Globalization. A very short introduction, Oxford 2013.