Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej.
PDF

Jak cytować

Wojciechowski, J. (2013). Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. Biblioteka, (17(26), 267–272. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.14

Abstrakt

Recenzja.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.14
PDF

Bibliografia

Gudajtis V., Nacjonalnaja biblioteka Litwy im. Martinasa Mażvidasa, w: Nacjonalnyje biblioteki w XXI wiekie, Sankt-Pietierburg 2012.

Krzoska M., Młode wino do starych bukłaków? Stan i perspektywy badań regionalnych dotyczących historii Niemców w Polsce, „Biblioteka” 2012, nr 16 (25), s. 16, 19.

Linert A., Śląskie sezony, Katowice 2012.

Steger M.B., Globalization. A very short introduction, Oxford 2013.