Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue.
PDF

Jak cytować

Wójcik, R. (2013). Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue. Biblioteka, (17(26), 285–290. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.17

Abstrakt

Recenzja.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.17
PDF

Bibliografia

Classics and Comics, red. G. Kovacs, C.W. Marshall, Oxford 2011.

Czaja J., Historia Polski w komiksowych kadrach, Poznań 2010; B. Janicki, Polski komiks historyczny (lata 1920–2010), Opole 2010; artykuły różnych autorów w: „Zeszyty Komiksowe” 2011, nr 12.

Marciniak K., W zwierciadle antyku, „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk” 2012, nr 4 (32), s. 36–39.

Our Mythical Childhood... Classics and Children’s Literature Between East & West [online], [dostęp: 6.07.2013], dostępny w internecie: http://www.kamar.domeczek.pl/OMC%20www/Our%20Mythical%20Childhood.html.

Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue, red. K. Marciniak, E. Olechowska, J. Kłos, M. Kucharski, Warsaw 2013 [online], [dostęp: 6.07.2013], dostępny w internecie: http://www.kamar.domeczek.pl/OMC%20www/Polish%20Literature%20for%20Children%20&%20Young%20Adults%20Inspired%20by%20Classical%20Antiquity.%20A%20Catalogue.pdf.

Rusek A., Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych, wyd. 2 popr. i uzup., Poznań 2010 (pierwsze wydanie: Warszawa 2007). Dla bibliografów i prasoznawców

Rusek A., Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919–1939, Warszawa 2001; idem, Od rozrywki do ideowego zaangażowania. Komiksowa rzeczywistość w Polsce w latach 1939–1955, Warszawa 2011.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...