Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja.

Szczegóły artykułu

Bibliografia

  1. Classics and Comics, red. G. Kovacs, C.W. Marshall, Oxford 2011.
  2. Czaja J., Historia Polski w komiksowych kadrach, Poznań 2010; B. Janicki, Polski komiks historyczny (lata 1920–2010), Opole 2010; artykuły różnych autorów w: „Zeszyty Komiksowe” 2011, nr 12.
  3. Marciniak K., W zwierciadle antyku, „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk” 2012, nr 4 (32), s. 36–39.
  4. Our Mythical Childhood... Classics and Children’s Literature Between East & West [online], [dostęp: 6.07.2013], dostępny w internecie: http://www.kamar.domeczek.pl/OMC%20www/Our%20Mythical%20Childhood.html.
  5. Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue, red. K. Marciniak, E. Olechowska, J. Kłos, M. Kucharski, Warsaw 2013 [online], [dostęp: 6.07.2013], dostępny w internecie: http://www.kamar.domeczek.pl/OMC%20www/Polish%20Literature%20for%20Children%20&%20Young%20Adults%20Inspired%20by%20Classical%20Antiquity.%20A%20Catalogue.pdf.
  6. Rusek A., Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych, wyd. 2 popr. i uzup., Poznań 2010 (pierwsze wydanie: Warszawa 2007). Dla bibliografów i prasoznawców
  7. Rusek A., Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919–1939, Warszawa 2001; idem, Od rozrywki do ideowego zaangażowania. Komiksowa rzeczywistość w Polsce w latach 1939–1955, Warszawa 2011.