Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja.

Szczegóły artykułu

Bibliografia

  1. Godzina W [online], [dostęp: 23.07.2013], dostępny w internecie: http://godzinaw.pl/.
  2. Historia i Media [online], [dostęp: 23.07.2013], dostępny w internecie: http://historiaimedia.org/.
  3. Strona internetowa: http://wilkowski.org/ [dostęp: 23.07.2013].
  4. THATCamp Polska [online], [dostęp: 23.07.2013], dostępny w internecie: http://thatcamp.pl/.
  5. W.J. Turkel, K. Kee, S. Roberts, A method for navigating the infonite archive, w: History in the Digital Age, red. T. Weller, London–New York 2012, s. 61–75.
  6. Zwrot cyfrowy w humanistyce, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013. Książka dostępna online w formatach PDF, ePUB i MOBI pod adresem: http://e-naukowiec.eu/zwrot-cyfrowy-w-humanistyce/ [dostęp: 26.07.2013].
  7. Ż. Kubic, Jak wykorzystać Wilkowskiego (w historii książki)? [online], [dostęp:23.07.2013], dostępny w internecie: http://artykuly.bibliosfera.net/2013/07/jak-wykorzystac-wilkowskiego-w-historii-ksiazki/.