Treść głównego artykułu

Abstrakt

Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo (GIM) to organizacja międzyuczelniana, która od 2000 roku przeprowadza regularne badania funkcjonalności włoskich bibliotek akademickich. Grupę tworzą przedstawiciele 16 znaczących uczelni. Wyniki badań publikowane na stronie internetowej organizacji stanowią swoistą bazę danych na temat funkcjonowania współczesnych bibliotek akademickich we Włoszech oraz tendencji rozwojowych włoskiego bibliotekarstwa, są też interesujące pod względem porównawczym. Celem artykułu jest zreferowanie działalności grupy GIM na przestrzeni kilkunastu lat, przedstawienie najważniejszych założeń projektu, prezentacja stosowanych metod badawczych oraz ukazanie, w jaki sposób podejmowane inicjatywy wpisują się w szerszy kontekst badań funkcjonalności bibliotek podejmowanych w całej Europie, również w Polsce.

Słowa kluczowe

badania funkcjonalności bibliotek standardy oceny bibliotek akademickich współczesne biblioteki włoskie

Szczegóły artykułu

Bibliografia

  1. Centro Studi Investimenti Sociali – CENSIS [online], [dostęp: 22.07.2013], dostępny w internecie: http://www.censis.it/1.
  2. GIM – Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo, Gli obiettivi [online], [dostęp: 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/node/2.
  3. Głowacka E., Narzędzia oceny funkcjonalności usług biblioteczno-informacyjnych, w: Standardy biblioteczne. Praktyka, teoria, projekty, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2010, s. 129.
  4. L’attivita’ del Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei Sistemi Bibliotecari di Ateneo, w: Rapporto sulle biblioteche Italiane 2009–2010, red. V. Ponzani, Roma 2010, s. 112.
  5. Misurazione e valutazione dell’offerta bibliotecaria degli atenei italiani [online], [dostęp: 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/system/files/pub/rilevazioni/rilevazione2003/relazione-finale.pdf.
  6. Presentazione dei Risultati della Prima Rilevazione Nazionale GIM [online], [dostęp: 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/node/5.
  7. Rilevazione nazionale GIM 2007 [online], [dostęp 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/node/11.
  8. Rilevazione nazionale GIM 2011 [online], [dostęp: 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/node/24.
  9. Seconda Rilevazione Nazionale. Relazione Finale [online], [dostęp: 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/system/files/pub/rilevazioni/rilevazione2007/relazione-2006.pdf.
  10. Szmigielska T., Standardy oceny bibliotek akademickich, Warszawa 2011, s. 59–70.