Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku
PDF

Słowa kluczowe

badania funkcjonalności bibliotek
standardy oceny bibliotek akademickich
współczesne biblioteki włoskie

Jak cytować

Adamiak, K. (2013). Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku. Biblioteka, (17(26), 215–229. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.11

Abstrakt

Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo (GIM) to organizacja międzyuczelniana, która od 2000 roku przeprowadza regularne badania funkcjonalności włoskich bibliotek akademickich. Grupę tworzą przedstawiciele 16 znaczących uczelni. Wyniki badań publikowane na stronie internetowej organizacji stanowią swoistą bazę danych na temat funkcjonowania współczesnych bibliotek akademickich we Włoszech oraz tendencji rozwojowych włoskiego bibliotekarstwa, są też interesujące pod względem porównawczym. Celem artykułu jest zreferowanie działalności grupy GIM na przestrzeni kilkunastu lat, przedstawienie najważniejszych założeń projektu, prezentacja stosowanych metod badawczych oraz ukazanie, w jaki sposób podejmowane inicjatywy wpisują się w szerszy kontekst badań funkcjonalności bibliotek podejmowanych w całej Europie, również w Polsce.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.11
PDF

Bibliografia

Centro Studi Investimenti Sociali – CENSIS [online], [dostęp: 22.07.2013], dostępny w internecie: http://www.censis.it/1.

GIM – Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo, Gli obiettivi [online], [dostęp: 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/node/2.

Głowacka E., Narzędzia oceny funkcjonalności usług biblioteczno-informacyjnych, w: Standardy biblioteczne. Praktyka, teoria, projekty, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2010, s. 129.

L’attivita’ del Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei Sistemi Bibliotecari di Ateneo, w: Rapporto sulle biblioteche Italiane 2009–2010, red. V. Ponzani, Roma 2010, s. 112.

Misurazione e valutazione dell’offerta bibliotecaria degli atenei italiani [online], [dostęp: 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/system/files/pub/rilevazioni/rilevazione2003/relazione-finale.pdf.

Presentazione dei Risultati della Prima Rilevazione Nazionale GIM [online], [dostęp: 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/node/5.

Rilevazione nazionale GIM 2007 [online], [dostęp 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/node/11.

Rilevazione nazionale GIM 2011 [online], [dostęp: 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/node/24.

Seconda Rilevazione Nazionale. Relazione Finale [online], [dostęp: 5.12.12], dostępny w internecie: http://www.gimsba.it/system/files/pub/rilevazioni/rilevazione2007/relazione-2006.pdf.

Szmigielska T., Standardy oceny bibliotek akademickich, Warszawa 2011, s. 59–70.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...