Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja.

Szczegóły artykułu

Bibliografia

  1. Dydowiczowa J., Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945–1950, „Kronika Wielkopolski” 1990, nr 4 (57).
  2. Jazdon A., Wydawcy poznańscy lat 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego, Poznań 2013.
  3. Murawy A., Księgarstwo w Poznaniu w latach 1945–1975, „Kronika Miasta Poznania” 1975, nr 4.
  4. Nowak P., Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919–1939, Poznań 1997.
  5. Ziołek J., Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945–1964, w: Materiały z sesji naukowejw XX-lecie PRL, cz. 1, red. C. Łuczak, Poznań 1966.
  6. Ziołek J., Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945–1965 [maszynopis pracy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. Z. Grota], Poznań 1966.