Piotr Nowak, Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1955.
PDF

Jak cytować

Jazdon, A. (2013). Piotr Nowak, Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1955. Biblioteka, (17(26), 273–278. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.15

Abstrakt

Recenzja.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.15
PDF

Bibliografia

Dydowiczowa J., Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945–1950, „Kronika Wielkopolski” 1990, nr 4 (57).

Jazdon A., Wydawcy poznańscy lat 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego, Poznań 2013.

Murawy A., Księgarstwo w Poznaniu w latach 1945–1975, „Kronika Miasta Poznania” 1975, nr 4.

Nowak P., Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919–1939, Poznań 1997.

Ziołek J., Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945–1964, w: Materiały z sesji naukowejw XX-lecie PRL, cz. 1, red. C. Łuczak, Poznań 1966.

Ziołek J., Ruch wydawniczy w Poznaniu w latach 1945–1965 [maszynopis pracy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. Z. Grota], Poznań 1966.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...