Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article attempts to summarize and systematize available data on Polish emigre publishing, printing and book trade in Leipzig. The chronological span covers the years 1830–1918, i.e., shortly before the outbreak of the November insurrection, the following years of the emigration of political elites from Poland (the socalled Great Emigration) until the times when Poland regained its independence in 1918.

Słowa kluczowe

Wielka Emigracja ruch wydawniczo-księgarski Lipsk Jan Nepomucen Bobrowicz Erazm Łukasz Kasprowicz Paweł Rhode Great Polish political Emigration publishing and book trade Leipzig

Szczegóły artykułu

Bibliografia

 1. Banach A., Polska książka ilustrowana 1800–1900, Kraków 1959.
 2. Batorowska H., Jan Nepomucen Bobrowicz. Polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji, Kraków 1992.
 3. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971.
 4. Kłossowski A., Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki, Wrocław 1984.
 5. Kłossowski A., Polscy księgarze i wydawcy w Lipsku w XIX w. Paweł Rhode i jego poprzednicy, „Roczniki Biblioteczne” 1976, z. 1–2.
 6. Kłossowski A., Polskie oficyny wydawnicze na obczyźnie, Warszawa 1993.
 7. Kłossowski A., Rola księgarstwa i drukarstwa polskiego na obczyźnie. Stan i problematyka badań, „Studia o Książce” 1970, t. 1.
 8. Koczorowski S.P., Bobrowicz Jan Nepomucen, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, red. W. Konopczyński, Kraków 1936.
 9. Krawczyński A., Erazm Łukasz Kasprowicz – księgarz i wydawca (1835–1922), „Księgarz” 1964, nr 4.
 10. Sienkiewicz K., „Kronika Emigracji Polskiej” 1836.
 11. Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX–XX wieku, Warszawa–Wrocław 1981.
 12. Walczy Z., Bobrowicz Jan Nepomucen, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. J. Treichel, Warszawa–Łódź 1972.
 13. Walczy Z., Kasprowicz Erazm Łukasz, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. J. Treichel, Warszawa–Łódź 1972.
 14. Z listu z 15 października 1867 roku, Korespondencja Kraszewskiego, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Czytelnia Zbiorów Audiowizualnych, mns. 6528.
 15. Z listu z 23 października 1866 roku, Korespondencja Kraszewskiego, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 16. Z listu z 25 października 1867 roku, Korespondencja Kraszewskiego, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mns. 6528.
 17. Zakrzewski B., Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora, Wrocław 1996.