Polski emigracyjny ruch wydawniczo-księgarski w Lipsku w latach 1830–1918
PDF

Słowa kluczowe

Wielka Emigracja
ruch wydawniczo-księgarski
Lipsk
Jan Nepomucen Bobrowicz
Erazm Łukasz Kasprowicz
Paweł Rhode
Great Polish political Emigration
publishing and book trade
Leipzig

Jak cytować

Łukomska-Kryger, A. (2013). Polski emigracyjny ruch wydawniczo-księgarski w Lipsku w latach 1830–1918. Biblioteka, (17(26), 119–137. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.6

Abstrakt

This article attempts to summarize and systematize available data on Polish emigre publishing, printing and book trade in Leipzig. The chronological span covers the years 1830–1918, i.e., shortly before the outbreak of the November insurrection, the following years of the emigration of political elites from Poland (the socalled Great Emigration) until the times when Poland regained its independence in 1918.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.6
PDF

Bibliografia

Banach A., Polska książka ilustrowana 1800–1900, Kraków 1959.

Batorowska H., Jan Nepomucen Bobrowicz. Polski wydawca i księgarz w Saksonii w czasach Wielkiej Emigracji, Kraków 1992.

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971.

Kłossowski A., Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki, Wrocław 1984.

Kłossowski A., Polscy księgarze i wydawcy w Lipsku w XIX w. Paweł Rhode i jego poprzednicy, „Roczniki Biblioteczne” 1976, z. 1–2.

Kłossowski A., Polskie oficyny wydawnicze na obczyźnie, Warszawa 1993.

Kłossowski A., Rola księgarstwa i drukarstwa polskiego na obczyźnie. Stan i problematyka badań, „Studia o Książce” 1970, t. 1.

Koczorowski S.P., Bobrowicz Jan Nepomucen, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, red. W. Konopczyński, Kraków 1936.

Krawczyński A., Erazm Łukasz Kasprowicz – księgarz i wydawca (1835–1922), „Księgarz” 1964, nr 4.

Sienkiewicz K., „Kronika Emigracji Polskiej” 1836.

Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX–XX wieku, Warszawa–Wrocław 1981.

Walczy Z., Bobrowicz Jan Nepomucen, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. J. Treichel, Warszawa–Łódź 1972.

Walczy Z., Kasprowicz Erazm Łukasz, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. J. Treichel, Warszawa–Łódź 1972.

Z listu z 15 października 1867 roku, Korespondencja Kraszewskiego, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Czytelnia Zbiorów Audiowizualnych, mns. 6528.

Z listu z 23 października 1866 roku, Korespondencja Kraszewskiego, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z listu z 25 października 1867 roku, Korespondencja Kraszewskiego, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mns. 6528.

Zakrzewski B., Dwaj wieszcze: Mickiewicz i Wernyhora, Wrocław 1996.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...