Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chachlikowska, A. (2013). O potrzebie biblioterapii. Biblioteka, (17(26), 279-284. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.16

Referencje

  1. Dr Irena Borecka, prezes PTB w drugiej kadencji, popularyzatorka biblioterapii, organizatorka kursów i szkoleń z zakresu biblioterapii w skali całego kraju, autorka wielu książek z tego zakresu.
  2. Program Grundtvig [online], [dostęp: 30.07.2013], dostępny w internecie: http://www.grundtvig.org.pl/.
  3. Program Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego. Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet 2 – Promocja czytelnictwa [online], [dostęp: 30.07.2013], dostępny w internecie: http://www.mkidn.gov.pl/media/po2013/dokumenty/20121025Promocja_literatury_i_czytelnictwa-priorytet_2-Promocja_czytelnictwa.pdf.
  4. Strona internetowa: http://www.bibliohelp.cz/ [dostęp: 1.08.2013].
  5. Wspieramy rozwój czytelnictwa. Strona WWW Platformy Obywatelskiej [online], [dostęp: 30.07.2013], dostępny w internecie: http://www.platforma.org/pl/artykul/platforma/polska/wspieramy-rozwoj-czy/