Prace Paula Otleta a World Wide Web
PDF

Słowa kluczowe

World Wide Web
Paul Otlet

Jak cytować

Kotuła, S. D. (2013). Prace Paula Otleta a World Wide Web. Biblioteka, (17(26), 153–167. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.8

Abstrakt

Paul Otlet’s visualizations of data integration seem to have some distinct parallels with the hypertext used in the World Wide Web. Researchers representing different disciplines (e.g., media specialists, sociologists, IT specialists and librarians) all indicate essential similarities between the attempts at the information and search system conceived by the Belgian author and visionary and that of the WWW. Accordingly, the article aims at finding an answer to the question whether Otlet’s visualizations are convergent to a certain degree with the WWW and whether the authors of the Web modeled their work on the Otlet’s achievements?
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.8
PDF

Bibliografia

Acker W. van, Seeing the network for the trees of knowledge: Paul Otlet’s (1868–1944) Universal Network of Documentation, w: Networks of design: proceedings of the 2008 Annual International Conference of the Design History Society (UK), red. J. Glynne, F. Hackney, V. Minton, Boca Raton 2009.

Augustyniak A., Dokumentacja naukowa – powstanie i rozwój do 1914 roku, w: Informacja naukowa. Rozwój – metody – organizacja, red. Z. Żmigrodzki, W. Babik, D. Pietruch-Reizes, Warszawa 2006.

Augustyniak A., Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji, „Przegląd Biblioteczny” 2004, z. 1/2.

Berners-Lee T., Weaving the Web: the original design and ultimate destiny of the World Wide Web, New York 2000.

Bibliotekarstwo, red. Z. Żmigrodzki, J. Ratajewski, A. Tokarska, Warszawa 1994.

Boyd Rayward W., The case of Paul Otlet, pioneer of information science, internationalist, visionary: reflection on bibliography, „Journal of Librarianship and Information Science” 1991, t. 23, nr 3.

Boyd Rayward W., Visions of Xanadu: Paul Otlet (1868–1944) and hypertext, „Journal of the American Society for Information Science” 1994, t. 45, nr 4.

Buckland M.K., Emanuel Goldberg and his knowledge machine: information, invention, and political forces, Westport 2006.

Codrescu A., The posthuman Dada guide: Tzara & Lenin play chess, Princeton 2009.

Day R., Paul Otlet’s book and the writing of social space, w: Historical studies in information science, red. T.B. Hahn, M. Buckland, Medford 1998.

Dembowska M., Dokumentacja i informacja naukowa. Zarys problematyki i kierunku rozwoju, Warszawa 1965, s. 54. Można więc przyjąć, że Otlet utorował drogę bibliologii rozpatrywanej jako nauka o komunikacji piśmiennej.

Eco U., Szaleństwo katalogowania, przeł. T. Kwiecień, Poznań 2009.

Góralska M., Bibliologia wobec informatyzacji systemu komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2005, nr 2.

Hanes E., Dec. 10, 1944: Web visionary passes into obscurity [online], [dostęp: 11.03.2012], dostępny w internecie: http://www.wired.com/thisdayintech/tag/paulotlet/.

Heuvel C. van den, Architecture of global knowledge: the Mundaneum and the World Wide Web, „Destination Library” 2008, nr 15.

Heuvel C. van den, Building society, constructing knowledge, weaving the Web: Otlet’s visualizations of a global information society and his concept of a universal civilization, w: European modernism and the information society: informing the present, understanding the past, red. W. Boyd Rayward, Aldershot 2008.

Heuvel C. van den, Web 2.0 and the semantic web in research from a historical perspective: the designs of Paul Otlet (1868–1944) for telecommunication and machine readable documentation to organize research and society, „Knowledge Organization” 2009, t. 36, nr 4.

Holt M.A., A brief history of hypertext [online], [dostęp: 3.11.2001], dostępny w internecie: http://students.washington.edu/~canth/hypertext.html.

International organization and dissemination of knowledge. Selected essays of Paul Otlet, przeł., red., wstęp W. Boyd Rayward, Amsterdam 1990.

Jarecka H., La Fontaine i Paul Otlet jako pionierzy międzynarodowej współpracy intelektualnej, „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1986, t. 31, nr 5.

Judge A., Paul Otlet’s 100-year hypertext conundrum? Union of International Associations – virtual organization, „Transnational Associations” 2003, nr 1–2, s. 107–111. Dostępny również w internecie: http://www.laetusinpraesens.org/docs/otlethyp.php [dostęp: 24.03.2012].

Kotuła, S., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, (rozprawa doktorska), Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, 2012.

Krapp P., Noise channel: glitch and error in digital culture, Minneapolis 2011.

Laaff M., Internet visionary Paul Otlet: networked knowledge, decades before Google [online], [dostęp: 12.03.2012], dostępny w internecie: http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,775951,00.html

Liendhard J.H., Inventing the hyperlink [online], [dostęp: 8.03.2012], dostępny w internecie: http://www.uh.edu/engines/epi2388.htm.

Loshin P., TCP/IP clearly explained, wyd. 4, San Francisco 2003.

Marchland Y., Guérin J.L., Barthès J.P., From a set of technical documents to a hypertext system on the Web, „Webnet” 1996 [online], [dostęp: 19.03.2012], dostępny w internecie: http://algo.informatik.uni-freiburg.de/bibliothek/proceedings/webnet96/Html/203.htm

Migoń K., Bibliologia – nauka o kulturze książki, „Nauka” 2005, nr 2.

Migoń K., Paul Otlet o bibliologii, książce i dokumencie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” 2004, z. 10.

Miller A., Cultural barriers to organization social media adoption, w: Social knowledge: using social media to know what you know, red. J.P. Girard, J.L. Girard, Hershey 2011.

Møller A., Schwartzbach M.I., An introduction to XML and Web technologies, Glasgow 2006, s. 3; J.M. Noyer, A. Serres, De Paul Otlet a Internet en passant par hypertexte [online], [dostęp: 24.01.2008], dostępny w internecie: http://www.uhb.fr/urfist/SerreDEF.htm.

Paul Otlet (1868–1944), w: The Union of International Associations. [online], [dostęp: 12.03.2012], dostępny w internecie: http://www.uia.be/paul-otlet-1868-1944.

Paul Otlet, w: Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp: 19.11.2010], dostępny w internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paul_Otlet.

Reagle J.M., Good faith collaboration: the culture of Wikipedia, Cambridge 2010.

Restivo S., Science, technology, and society, Oxford 2005.

Rieusset-Lemarié I., P. Otlet’s Mundaneum and the international perspective in the history of documentation and information science, w: Historical studies in information science, red. T.B. Hahn, M. Buckland, Medford 1998.

Rouet J.F., The skills of document use: from text comprehension to Web-based learning, Mahwah 2006.

Seel P.B., Digital universe: the global telecommunication revolution, Malden 2012.

Sonvilla-Weiss S., (In)visible learning to act in the metaverse, Wien 2008.

Sosińska-Kalata B., Dziedzictwo Paula Otleta i współczesna nauka o informacji, w: Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi, red. M. Skalska-Zlat, Wrocław 2010.

Sosińska-Kalata B., Klasyfikacja: struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych, Warszawa 2002.

Sosińska-Kalata B., Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji, Warszawa 1995.

Ścibor E., KDD a UKD: przeszłość, stan obecny, perspektywy, „Przegląd Biblioteczny” 1994, z. 3/4.

Teasdale G., L’hypertexte: historique at applications en bibliothéconomie, „Cursus” 1995, t. 1, nr 1 [online], [dostęp: 19.03.2012], dostępny w internecie: http://www.ebsi.umontreal.ca/cursus/vol1no1/teasdale.html.

The Britannica guide to inventions that changed the modern world, red. R. Curley, New York 2010.

Vrtel-Wierczyński S., Teoria bibliografii w zarysie, Wrocław 1951.

Wallace D.P., Knowledge management: historical and cross-disciplinary themes, Westport 2007.

Wright A., Forgotten forefather: Paul Otlet [online], [dostęp: 19.03.2012], dostępny w internecie: http://www.boxesandarrows.com/view/forgotten_forefather_paul_otlet

Wright A., The Web time forgot, „New York Times”, 17.06.2008 [online], [dostęp: 2.08.2011], dostępny w internecie: http://www.nytimes.com/2008/06/17/science/17mund.html?_r=2&.

Zarębska H., Śmiałe pomysły Paula Otleta – belgijskiego naukowca, twórcy informacji naukowej, „Nowa Biblioteka” 2010, nr 2.

Żgutowicz E., Bibliologiczna koncepcja nauki o informacji Paula Otleta, „Studia o Książce” 1977, t. 7.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...