Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source). Dotychczasowe doświadczenia (przeł. Tomasz Olszewski).
PDF

Jak cytować

Singh, V. (2013). Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source). Dotychczasowe doświadczenia (przeł. Tomasz Olszewski). Biblioteka, (17(26), 241–265. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.13

Abstrakt

The present article describes and discusses the aspects of structuring a library collection in an academic library. Direct and indirect actions aimed at improving the acquisitions policy at Docklands Library, one of the three libraries comprising the East London Library, are presented. The most important factors influencing acquisition at this, as well as other academic libraries, include: user’s needs, budget, research mission of the university, and envisaged tendencies in the development of academic disciplines. In conclusion, the author identifies the role of the library as a center whose mission is to maintain the highest possible substantive level of its book collection and provided services.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.13
PDF

Bibliografia

Arch X., Ultimate Debate 2010: Open Source Software – Free Beer or Free Puppy? A Report of the LITA Internet Resources & Services Interest Group Program, American Library Association Annual Conference, Washington, DC, June 2010, „Technical Services Quarterly” 2011, t. 28, nr 2, s. 186–188 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie: http://dx.doi.org/10.1080/07317131.2011.546268.

Balas J.L., How They Did It: ILS Migration Case Studies, „Computer in Libraries” 2011, t. 31, nr 8.

Bissels G ., Implementation of an Open-Source Library Management System: Experiences with Koha 3.0 at the Royal London Homoeopathic Hospital, „Electronic Library and Information Systems” 2008, t. 42, nr 3, s. 303–314 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie: http://dx.doi.org/10.1108/00330330810892703.

Breeding M., Automation Marketplace 2012: Agents of Change, „Library Journal” 2012, t. 137, nr 6 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie: http://lj.libraryjournal.com/2012/03/industry-news/automation-marketplace-2012-agentsof-change.

Dennison L.H., Lewis A.F., Small and Open-Source: Decisions and Implementation of an Open-Source Integrated Library System in a Small Private College, „Georgia Library Quarterly” 2011, t. 48, nr 2, s. 6–8 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie: http://digitalcommons.kennesaw.edu/glq/vol48/iss2/3.

Dykhuis R., Michigan Evergreen: Implementing a Shared Open Source Integrated Library System, „Collaborative Librarianship” 2009, t. 1, nr 2, s. 60–65 [online], [dostęp:18.02.2013], dostępny w internecie: http://collaborativelibrarianship.org/index.php/jocl/article/view/7/8.

Espiau-Bechetoille C., Bernon J., Bruley C., Mousin S., An Example of Inter-University Cooperation for Implementing Koha in Libraries: Collective Approach and InstitutionalNeeds, „OCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives” 2011, t. 27, nr 1, s. 40–44 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie: http://dx.doi.org/10.1108/10650751111106546.

Genoese L., Keith L., Jumping Ship: One Health Science Library’s Voyage from a Proprietary ILS to Open Source, „Journal of Electronic Resources in Medical Libraries” 2011, t. 8, nr 2, s. 126–133 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie:http://dx.doi.org/10.1080/15424065.2011.576605.

Jizba Mis L., An Essay on Our Interviews, and a Call for Participation, „Journal of Internet Cataloging” 2003, t. 6, nr 2, s. 17–20. 25 G . Galyani Moghaddan, M. Moballeghi, How Do We Measure the Use of Scientific Journals? A Note on Research Methodologies, „Scientometrics” 2008, t. 76, nr 1.

Kohn K., McCloy E., Phased Migration to Koha: Our Library’s Experience, „Journal of Web Librarianship” 2010, t. 4, nr 4, s. 427–434 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie: http://dx.doi.org/10.1080/19322909.2010.485944.

Morton-Owens E.G., Hanson K.L., Walls I., Implementing Open-Source Software for Three Core Library Functions: A Stage-by-Stage Comparison, „Journal of Electronic Resources in Medical Libraries” 2011, t. 8, nr 1, s. 1–14 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie: http://dx.doi.org/10.1080/15424065.2011.551486.

Müller T., How to Choose a Free and Open-Source Integrated Library System, „OCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives” 2011, t. 27, nr 1, s. 57–78 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie: http://dx.doi.org/10.1108/10650751111106573.

Riewe L.M., Survey of Open-Source Integrated Library Systems, Master’s Theses, Paper 3481 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie: http://scholarworks.sjsu.edu/etd_theses/3481.

Tennant R., Technology Decision-Making: A Guide for the Perplexed, „Library Journal” 2000, t. 125, nr 7.

Walls I., Migrating from Innovative Interfaces’ Millennium to Koha: The NYU Health Sciences Libraries’ Experiences, „OCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives” 2011, t. 27, nr 1, s. 51–56 [online], [dostęp: 18.02.2013], dostępny w internecie: http://dx.doi.org/10.1108/10650751111106564

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...