Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano aspekty kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej. Przedstawione zostały działania bezpośrednio i pośrednio dotyczące gromadzenia zbiorów w Docklands Library – jednej z trzech bibliotek wchodzących w skład Biblioteki Uniwersytetu Wschodniego Londynu. Najważniejsze czynniki mające wpływ na nabywanie księgozbioru w tej i innych bibliotekach akademickich to: potrzeby użytkownika, budżet, charakter naukowy uniwersytetu, przewidywane tendencje w rozwoju dyscyplin akademickich. Autorka wskazuje rolę biblioteki jako ośrodka, którego misja opiera się na utrzymaniu jak najwyższego poziomu merytorycznego księgozbioru i usług.

Słowa kluczowe

biblioteka akademicka użytkownik zarządzanie biblioteką konsorcjum biblioteczne bibliotekarze dziedzinowi

Szczegóły artykułu

Bibliografia

 1. Brown K., Malenfant K.J., Connect, Collaborate, and Communicate. A Report from the Value of Academic Libraries Summits [online], [dostęp: 02.05.2013], dostępny w internecie: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/val_summit.pdf.
 2. Całka M., Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej – nowe wyzwania i szanse, „Zarządzanie Biblioteką” 2011, nr 1 (3).
 3. Ennis K., Wytyczne dla bibliotek akademickich, w: Zarządzanie biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim, red. I. Kemp, T. Wildhardt, Warszawa 1998.
 4. Francis S., Academic libraries and the financial crisis: experiences from Britain, ,,Zarządzanie Biblioteką” 2009, nr 1 (1).
 5. Gębołyś Z., Zasady gromadzenia zbiorów w bibliotekach uniwersyteckich: doświadczenia polskie i zagraniczne, w: Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich, red. U. Ganakowska [online], [dostęp: 17.07.2013], dostępny w internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/29173/Seria_BZP_T_IX.pdf.
 6. Library Policies – Collection Management Policy [online], [dostęp: 17.07.2013], dostępny w internecie: http://www.uel.ac.uk/lls/services/basicpolicy9/.
 7. Polityka zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM [online], [dostęp: 18.07.2013], dostępny w internecie: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1278&Itemid=193.
 8. Sandhu G., Homer L., Collections Management Strategy [online], [dostęp: 29.04.2013], dostępny w internecie: http://www.uel.ac.uk/wwwmedia/services/library/lls/resources/documents/CollectionsManagementStrategy_final.doc.
 9. Sobocha-Stanuch J., Picheta P., Stereotypy bibliotekarzy [online], [dostęp:03.05.2013], dostępny w internecie: http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/607-614_NH_Sobocha-Stanuch_Picheta.pdf.
 10. strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej: Lista nabytków [online], [dostęp: 18.07.2013], dostępny w internecie: http://www.bj.uj.edu.pl/zb/lbazyz1_pl.php.
 11. Strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: Portale dziedzinowe [online], [dostęp: 18.07.2013], dostępny w internecie: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid=279.
 12. strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: Zaproponuj kupno książki do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [online], [dostęp: 18.07.2013], dostępny w internecie: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1027&Itemid=267
 13. strona internetowa Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego: Biblioteka poszukuje [online], [dostęp: 18.07.2013], dostępny w internecie: http://www.bg.ug.edu.pl/biblioteka-poszukuje
 14. Strona internetowa Docklands Library: Library and Learning Services [online], [dostęp: 17.07.2013], dostępny w internecie: http://www.uel.ac.uk/lls/about/docklands/
 15. Strona internetowa London Universities Consortium [online], [dostęp: 17.07.2013], dostępny w internecie: http://www.lupc.ac.uk/agreements/commodities.aspx?AgreementID=258.
 16. Strona internetowa UEL: Library and Learning Services [online], [dostęp:17.07.2013], dostępny w internecie: http://www.uel.ac.uk/lls/about/you_said/#current.
 17. University of East London [online], [dostęp: 17.07.2013], dostępny w internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_East_London.
 18. Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006.