Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands Library (University of East London)
PDF

Słowa kluczowe

biblioteka akademicka
użytkownik
zarządzanie biblioteką
konsorcjum biblioteczne
bibliotekarze dziedzinowi

Jak cytować

Bródka, M. (2013). Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands Library (University of East London). Biblioteka, (17(26), 231–240. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.12

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano aspekty kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej. Przedstawione zostały działania bezpośrednio i pośrednio dotyczące gromadzenia zbiorów w Docklands Library – jednej z trzech bibliotek wchodzących w skład Biblioteki Uniwersytetu Wschodniego Londynu. Najważniejsze czynniki mające wpływ na nabywanie księgozbioru w tej i innych bibliotekach akademickich to: potrzeby użytkownika, budżet, charakter naukowy uniwersytetu, przewidywane tendencje w rozwoju dyscyplin akademickich. Autorka wskazuje rolę biblioteki jako ośrodka, którego misja opiera się na utrzymaniu jak najwyższego poziomu merytorycznego księgozbioru i usług.
https://doi.org/10.14746/b.2013.17.12
PDF

Bibliografia

Brown K., Malenfant K.J., Connect, Collaborate, and Communicate. A Report from the Value of Academic Libraries Summits [online], [dostęp: 02.05.2013], dostępny w internecie: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/val_summit.pdf.

Całka M., Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej – nowe wyzwania i szanse, „Zarządzanie Biblioteką” 2011, nr 1 (3).

Ennis K., Wytyczne dla bibliotek akademickich, w: Zarządzanie biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim, red. I. Kemp, T. Wildhardt, Warszawa 1998.

Francis S., Academic libraries and the financial crisis: experiences from Britain, ,,Zarządzanie Biblioteką” 2009, nr 1 (1).

Gębołyś Z., Zasady gromadzenia zbiorów w bibliotekach uniwersyteckich: doświadczenia polskie i zagraniczne, w: Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich, red. U. Ganakowska [online], [dostęp: 17.07.2013], dostępny w internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/29173/Seria_BZP_T_IX.pdf.

Library Policies – Collection Management Policy [online], [dostęp: 17.07.2013], dostępny w internecie: http://www.uel.ac.uk/lls/services/basicpolicy9/.

Polityka zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM [online], [dostęp: 18.07.2013], dostępny w internecie: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1278&Itemid=193.

Sandhu G., Homer L., Collections Management Strategy [online], [dostęp: 29.04.2013], dostępny w internecie: http://www.uel.ac.uk/wwwmedia/services/library/lls/resources/documents/CollectionsManagementStrategy_final.doc.

Sobocha-Stanuch J., Picheta P., Stereotypy bibliotekarzy [online], [dostęp:03.05.2013], dostępny w internecie: http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Pliki_III_KKMU/Zbiory_referatow/607-614_NH_Sobocha-Stanuch_Picheta.pdf.

strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej: Lista nabytków [online], [dostęp: 18.07.2013], dostępny w internecie: http://www.bj.uj.edu.pl/zb/lbazyz1_pl.php.

Strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: Portale dziedzinowe [online], [dostęp: 18.07.2013], dostępny w internecie: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1244&Itemid=279.

strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: Zaproponuj kupno książki do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [online], [dostęp: 18.07.2013], dostępny w internecie: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1027&Itemid=267

strona internetowa Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego: Biblioteka poszukuje [online], [dostęp: 18.07.2013], dostępny w internecie: http://www.bg.ug.edu.pl/biblioteka-poszukuje

Strona internetowa Docklands Library: Library and Learning Services [online], [dostęp: 17.07.2013], dostępny w internecie: http://www.uel.ac.uk/lls/about/docklands/

Strona internetowa London Universities Consortium [online], [dostęp: 17.07.2013], dostępny w internecie: http://www.lupc.ac.uk/agreements/commodities.aspx?AgreementID=258.

Strona internetowa UEL: Library and Learning Services [online], [dostęp:17.07.2013], dostępny w internecie: http://www.uel.ac.uk/lls/about/you_said/#current.

University of East London [online], [dostęp: 17.07.2013], dostępny w internecie: http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_East_London.

Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...