Pressto.

Nagłowek strony

Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894–1902

B. Wenzel

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/b.2017.21.4

Abstrakt


Liczący 115 lat tekst prezentuje okoliczności powstania i pierwsze lata działalności niemieckiej Biblioteki Krajowej (Landesbibliothek) w Poznaniu, której księgozbiór stał się w 1902 roku istotną częścią Biblioteki im. Cesarza Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Bibliothek). Dziś jest to fragment zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.


Słowa kluczowe


Poznań; historia; źródła; XIX wiek; Biblioteka Krajowa; Biblioteka im. Cesarza Wilhelma; Biblioteka Uniwersytecka; polityka kulturalna

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 13 PDF - 5

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Biblioteka: ISSN (Print): 1506-3615 ISSN (Online): 2391-5838