Nr 21(30) (2017)

Artykuły

Sebastian Dawid Kotuła
7-20
„Biblioteki” w paleolicie
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.1
Kamila Kłudkiewicz
21-42
„Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.2
Agnieszka Baszko
43-77
Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.3
B. Wenzel
79-86
Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894–1902
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.4
Małgorzata Głowacka-Helak
87-100
Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939–1947
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.5
Alicja Przybyszewska
101-122
Archiwum literackie Wincentego Różańskiego w świetle założeń krytyki genetycznej
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.6
Elżbieta Mania
123-153
„Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945–1956)
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.7
Roman Tomaszewski
155-180
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.8
Zbigniew Przychodniak
181-204
Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza?
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.9
Małgorzata Dąbrowicz
205-227
Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.10
Ewa Dobrzyńska-Lankosz
229-241
Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.11
Adam Stewart
243-250
Analiza tematyczna ruchu zielonoświątkowego w ujęciu klasyfikacji dziesiętnej Deweya (KDD)
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.12
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.12

Przekłady

Julia Melentiewa
251-258
Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego)
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.13

Recenzje

Jacek Wojciechowski
259-270
„Roczniki Biblioteczne”, R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.14
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.14
Piotr Nowak
271-276
Andrzej Dróżdż, Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu, Kraków: Księgarnia Akademicka 2017, s. 145, nlb. 3 (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, t. 30)
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.15
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.15
Jacek Wojciechowski
277-286
Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 220
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.16
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.16
Monika Małecka
287-292
Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2016, s. 420 [1]
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.17
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.17
Jacek Wojciechowski
293-300
LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, s. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, nr 168)
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.18
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.18
Sebastian Dawid Kotuła
301-304
Mariusz Jarocki, Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, s. 300
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.19
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.19
Jacek Wojciechowski
305-308
Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych, red. Aleksandra Marciniak, Paulina Milewska, Iwona Sójkowska, Łódź: Fundacja Normalne Miasto – Fenomen 2016, s. 243
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.20
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.20
Radosław Domke
309-314
Daniel Koteluk, „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku, Zielona Góra, PRO LIBRIS 2016, s. 184
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.21
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.21
Jacek Wojciechowski
315-318
Aleksander Radwański, Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Poradnik, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2016, s. 59 (Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza” [Nr 28])
https://doi.org/10.14746/b.2017.21.22
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.22