Pressto.

Nagłowek strony

Nr 21(30) (2017)

Spis treści

Artykuły

„Biblioteki” w paleolicie PDF
Sebastian Dawid Kotuła 7-20
„Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru PDF
Kamila Kłudkiewicz 21-42
Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu PDF
Agnieszka Baszko 43-77
Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894–1902 PDF
B. Wenzel 79-86
Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939–1947 PDF
Małgorzata Głowacka-Helak 87-100
Archiwum literackie Wincentego Różańskiego w świetle założeń krytyki genetycznej PDF
Alicja Przybyszewska 101-122
„Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945–1956) PDF
Elżbieta Mania 123-153
Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016 PDF
Roman Tomaszewski 155-180
Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza? PDF
Zbigniew Przychodniak 181-204
Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece PDF
Małgorzata Dąbrowicz 205-227
Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych PDF
Ewa Dobrzyńska-Lankosz 229-241
Analiza tematyczna ruchu zielonoświątkowego w ujęciu klasyfikacji dziesiętnej Deweya (KDD) PDF (English)
Adam Stewart 243-250

Przekłady

Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego) PDF
Julia Melentiewa 251-258

Recenzje

„Roczniki Biblioteczne”, R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410 PDF
Jacek Wojciechowski 259-270
Andrzej Dróżdż, Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu, Kraków: Księgarnia Akademicka 2017, s. 145, nlb. 3 (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, t. 30) PDF
Piotr Nowak 271-276
Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 220 PDF
Jacek Wojciechowski 277-286
Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2016, s. 420 [1] PDF
Monika Małecka 287-292
LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, s. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, nr 168) PDF
Jacek Wojciechowski 293-300
Mariusz Jarocki, Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, s. 300 PDF
Sebastian Dawid Kotuła 301-304
Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych, red. Aleksandra Marciniak, Paulina Milewska, Iwona Sójkowska, Łódź: Fundacja Normalne Miasto – Fenomen 2016, s. 243 PDF
Jacek Wojciechowski 305-308
Daniel Koteluk, „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku, Zielona Góra, PRO LIBRIS 2016, s. 184 PDF
Radosław Domke 309-314
Aleksander Radwański, Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Poradnik, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2016, s. 59 (Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza” [Nr 28]) PDF
Jacek Wojciechowski 315-318


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo