Opublikowane: lut 8, 2018

„Biblioteki” w paleolicie

7-20 Sebastian Dawid Kotuła
226

„Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru

21-42 Kamila Kłudkiewicz
286

Podróż naukowa Karola Libelta do Galicji w 1869 roku i rękopiśmienna pamiątka po niej w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

43-77 Agnieszka Baszko
275

Biblioteka Krajowa w Poznaniu 1894–1902

79-86 B. Wenzel
246

Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939–1947

87-100 Małgorzata Głowacka-Helak
256

Archiwum literackie Wincentego Różańskiego w świetle założeń krytyki genetycznej

101-122 Alicja Przybyszewska
277

„Nowe porządki” z socjalizmem w tle. Szkic do powojennych dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1945–1956)

123-153 Elżbieta Mania
256

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016

155-180 Roman Tomaszewski
266

Jak powstawała korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza?

181-204 Zbigniew Przychodniak
390

Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece

205-227 Małgorzata Dąbrowicz
471

Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych

229-241 Ewa Dobrzyńska-Lankosz
254

Analiza tematyczna ruchu zielonoświątkowego w ujęciu klasyfikacji dziesiętnej Deweya (KDD)

243-250 Adam Stewart
259

„Roczniki Biblioteczne”, R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410

259-270 Jacek Wojciechowski
246

Andrzej Dróżdż, Zapomniany bibliocyd. Szkice o ludziach i książkach w czasach stalinizmu, Kraków: Księgarnia Akademicka 2017, s. 145, nlb. 3 (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, t. 30)

271-276 Piotr Nowak
234

Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 220

277-286 Jacek Wojciechowski
243

Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2016, s. 420 [1]

287-292 Monika Małecka
235

LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, s. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, nr 168)

293-300 Jacek Wojciechowski
237

Mariusz Jarocki, Open source w bibliotekach w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015, s. 300

301-304 Sebastian Dawid Kotuła
245

Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych, red. Aleksandra Marciniak, Paulina Milewska, Iwona Sójkowska, Łódź: Fundacja Normalne Miasto – Fenomen 2016, s. 243

305-308 Jacek Wojciechowski
290

Daniel Koteluk, „Papierowa propaganda” w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku, Zielona Góra, PRO LIBRIS 2016, s. 184

309-314 Radosław Domke
208

Aleksander Radwański, Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Poradnik, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2016, s. 59 (Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza” [Nr 28])

315-318 Jacek Wojciechowski
220