Pressto.

Nagłowek strony

Profesor Aleksander Birkenmajer jako dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1939–1947

Małgorzata Głowacka-Helak

DOI: https://doi.org/10.14746/b.2017.21.5

Abstrakt


Artykuł przedstawia profesora Aleksandra Birkenmajera, przedwojennego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Okazją do jego przypomnienia jest przypadająca w 2017 roku 50. rocznica śmierci. Kierownictwo Biblioteki Uniwersyteckiej rozpoczął w marcu 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej. Podczas okupacji na kilka lat rozstał się ze współpracownikami. Do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu powrócił w marcu 1945 roku, aby uczestniczyć w niezwykle trudnej odbudowie życia bibliotecznego w latach 1945–1947. Do napisania artykułu zostały wykorzystane materiały archiwalne zachowane w Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.


Słowa kluczowe


Aleksander Birkenmajer; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Pełny tekst:

Bibliografia


Nowicki R., Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945–1947, Poznań 2006.

Głowacka-Helak M., Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz zabezpieczanie zbiorów porzuconych i opuszczonych w latach 1945–1946 na terenie Wielkopolski i Ziem Odzyskanych, „Roczniki Biblioteczne” 1991, z. 1/2.

Materiały Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1937–1947.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 316 PDF - 38

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Biblioteka: ISSN (Print): 1506-3615 ISSN (Online): 2391-5838