Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych
PDF

Słowa kluczowe

polskie akademickie biblioteki specjalistyczne
księgozbiory beletrystyczne

Jak cytować

Dobrzyńska-Lankosz, E. (2017). Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych. Biblioteka, (21(30), 229–241. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.11

Abstrakt

Gromadzenie i udostępnianie literatury beletrystycznej w bibliotekach uniwersyteckich jest sprawą oczywistą, bowiem tego typu literatura jest warsztatem pracy określonej grupy naukowców i studentów uniwersytetów. Statutowego obowiązku gromadzenia beletrystyki nie mają natomiast specjalistyczne biblioteki techniczne, medyczne, rolnicze, ekonomiczne, wojskowe, niemniej w niektórych z nich jest ona dostępna. W artykule omówione zostaną: proweniencja księgozbiorów beletrystycznych w akademickich bibliotekach specjalistycznych, zainteresowanie beletrystyką ze strony użytkowników, sposoby udostępniania i pozyskiwania nowości, źródła finansowania.

https://doi.org/10.14746/b.2017.21.11
PDF

Bibliografia

Koniaszewska T., Uniejewska A., Zysek-Nockowska E., Biblioteka beletrystyczna na Politechnice Wrocławskiej w latach 1953–2007. Historia – zbiory – czytelnictwo, w: VI Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, red. H. Szarski, M. Kuziela, Wrocław 2008 („Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia”), s. 207–230, http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=2233&from=publication [dostęp: 3.08.2016].

Kuziela M., Dary kontrolowane – jak wpływać na jakość i ilość darów wprowadzanych do księgozbioru, w: Gromadzenie zbiorów – sztuka wyboru, Materiały konferencyjne 11, II Seminarium, Wrocław, 23–24 czerwca 2005 r., Wrocław 2005, http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/grom2/kuziela.php [dostęp: 2.06.2016].

Marecka E., Biblioteki zakładowe, „Bibliotekarz” 1994, nr 10, s. 11–13.

Wołoch K., Jeszcze w sprawie bibliotek beletrystycznych w zakładach pracy, „Bibliotekarz” 1997, nr 4, s. 14–17.