Analiza tematyczna ruchu zielonoświątkowego w ujęciu klasyfikacji dziesiętnej Deweya (KDD)
PDF (English)

Słowa kluczowe

klasyfikacja dziesiętna Deweya (KDD)
klasyfikacja
hasła przedmiotowe
ruch zielonoświątkowy
studia religioznawcze

Jak cytować

Stewart, A. (2017). Analiza tematyczna ruchu zielonoświątkowego w ujęciu klasyfikacji dziesiętnej Deweya (KDD). Biblioteka, (21(30), 243–250. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.12

Abstrakt

Propozycje klasyfikacji dzieł dotyczących zagadnień ruchu zielonoświątkowego w najnowszym wydaniu klasyfikacji dziesiętnej Deweya (KDD) ujawniają wiele błędów w definicjach i historycznych pomyłek, które mogą wprowadzić spore zamieszanie przy ich katalogowaniu, jak również zmniejszyć możliwości dotarcia do odpowiednich dzieł poświęconych pentekostalizmowi tym użytkownikom bibliotek, którzy w swoich poszukiwaniach posługują się układem KDD. Artykuł identyfikuje źródła tych błędów, proponuje sposoby naprawcze i uzasadnia znaczenie regularnej współpracy między bibliotekarzami a specjalistami dziedzinowymi w celu zachowania maksymalnej precyzyjności systemu klasyfikacji zbiorów bibliotecznych i towarzyszącej mu odpowiedzialności społecznej.

https://doi.org/10.14746/b.2017.21.12
PDF (English)

Bibliografia

Ammerman, Nancy T. “Congregations: Local, Social, and Religious.” In The Oxford Handbook of The Sociology of Religion, edited by Peter B. Clarke, 562–80. New York: Oxford University Press, 2009.

Anderson, Allan. An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2014.

Dawson, Lorne L. “Church-Sect-Cult: Constructing Typologies of Religious Groups.” In The Oxford Handbook of The Sociology of Religion, edited by Peter B. Clarke, 525–44. New York: Oxford University Press, 2009.

Dewey, Melvil. A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library. Amherst: n.p., 1876.

Dewey, Melvil. Dewey Decimal Classification and Relative Index. Edited by Joan S. Mitchell, Julianne Beall, Rebecca Green, Giles Martin, and Michael Panzer. Dublin, OH: OCLC, 2011.

Edwards, Jonathan. A Faith Narrative of the surprising work of God in the conversion of many hundred souls in Northampton. London: Oswald, 1737.

Hutchinson, Mark and John Wolffe. A Short History of Global Evangelicalism. New York: Cambridge University Press, 2012.

Jacobsen, Douglas. The World’s Christians: Who they are, Where they are, and How they got there. Malden: Wiley-Blackwell, 2011.

Marsden, George M. Marsden. Fundamentalism and American Culture. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2006.

Robeck, Cecil M. The Azusa Street Mission and Revival: The Birth of the Global Pentecostal Movement. Nashville: Thomas Nelson, 2006.

Stewart, Adam. “From Monogenesis to Polygenesis in Pentecostal Origins: A Survey of the Evidence from the Azusa Street, Hebden, and Mukti Missions.” PentecoStudies 13, no. 2 (2014): 151–72.

“University Library.” University of Illinois at Urbana-Champaign. Accessed October 6, 2016. http://www.library.illinois.edu/.

Wiegand, Wayne A. Irrepressible Reformer: A Biography of Melvil Dewey. Chicago: American Library Association, 1996.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...