Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016
PDF

Słowa kluczowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biblioteka Główna
historia
organizacja
baza lokalowa
zbiory
rozwój usług
działalność publikacyjna i wydawnicza

Jak cytować

Tomaszewski, R. (2017). Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016. Biblioteka, (21(30), 155–180. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.8

Abstrakt

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powstała w 1926 roku, równocześnie z powołaniem do życia uczelni. Zadaniem niniejszego artykułu jest ukazanie zarysu dziejów Biblioteki w najbardziej istotnych obszarach jej działalności. Zaprezentowano zmieniające się uregulowania prawne, zgodnie z którymi na przestrzeni 90 lat funkcjonowała, wiele miejsca poświęcono także strukturze organizacyjnej oraz sytuacji kadrowej. Wskazano, że przez długie lata Biblioteka zmagała się z trudną sytuacją lokalową. Przedstawiony został proces systematycznego tworzenia i opracowania księgozbioru. Dobitnie wyróżniono ewolucję funkcji informacyjno-dokumentacyjnych. W artykule nie pominięto również innych zagadnień istotnych dla życia Biblioteki, takich jak: działalność wydawnicza, publikacyjna, dydaktyczna i inne. Zaznaczona została wyraźnie czołowa rola Biblioteki Głównej w sieci bibliotek uczelni. Celem artykułu jest przedstawienie nie tylko historii i rozwoju Biblioteki Głównej UEP, ale też jej miejsca i roli jako jednostki wspierającej proces naukowo-dydaktyczny w życiu uczelni.

https://doi.org/10.14746/b.2017.21.8
PDF

Bibliografia

Maciejewska H., Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1926–1975, „Roczniki Biblioteczne”, R. 20, 1976, z. 3/4, s. 813–839.

Olszewicz B., Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej, w: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, red. S. Wierczyński, Poznań 1929, s. 131–133.

Sójka J., Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w: Biblioteki Wielkopolski, red. S. Kubiak, S. Badoń, Poznań 1983, s. 56–71.

Sójka J., Z dziejów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1926–1976, „Informacje Biblioteki Głównej”. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1976, nr 2, s. 23–31.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...