Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016
PDF

Słowa kluczowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biblioteka Główna
historia
organizacja
baza lokalowa
zbiory
rozwój usług
działalność publikacyjna i wydawnicza

Jak cytować

Tomaszewski, R. (2017). Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016. Biblioteka, (21(30), 155–180. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.8

Abstrakt

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powstała w 1926 roku, równocześnie z powołaniem do życia uczelni. Zadaniem niniejszego artykułu jest ukazanie zarysu dziejów Biblioteki w najbardziej istotnych obszarach jej działalności. Zaprezentowano zmieniające się uregulowania prawne, zgodnie z którymi na przestrzeni 90 lat funkcjonowała, wiele miejsca poświęcono także strukturze organizacyjnej oraz sytuacji kadrowej. Wskazano, że przez długie lata Biblioteka zmagała się z trudną sytuacją lokalową. Przedstawiony został proces systematycznego tworzenia i opracowania księgozbioru. Dobitnie wyróżniono ewolucję funkcji informacyjno-dokumentacyjnych. W artykule nie pominięto również innych zagadnień istotnych dla życia Biblioteki, takich jak: działalność wydawnicza, publikacyjna, dydaktyczna i inne. Zaznaczona została wyraźnie czołowa rola Biblioteki Głównej w sieci bibliotek uczelni. Celem artykułu jest przedstawienie nie tylko historii i rozwoju Biblioteki Głównej UEP, ale też jej miejsca i roli jako jednostki wspierającej proces naukowo-dydaktyczny w życiu uczelni.

https://doi.org/10.14746/b.2017.21.8
PDF

Bibliografia

Maciejewska H., Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1926–1975, „Roczniki Biblioteczne”, R. 20, 1976, z. 3/4, s. 813–839.

Olszewicz B., Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej, w: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, red. S. Wierczyński, Poznań 1929, s. 131–133.

Sójka J., Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w: Biblioteki Wielkopolski, red. S. Kubiak, S. Badoń, Poznań 1983, s. 56–71.

Sójka J., Z dziejów Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1926–1976, „Informacje Biblioteki Głównej”. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1976, nr 2, s. 23–31.