Treść głównego artykułu

Abstrakt

„Roczniki Biblioteczne”, R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410

Szczegóły artykułu