Treść głównego artykułu

Abstrakt

W kontekście koncepcji noosfery, wypracowanej przez wybitnego uczonego Władimira Wiernadskiego, autorka rozważa problemy czytelnictwa, szczególnie naukowego – w ujęciu globalnym. Kojarzy je z perspektywą przekształcenia rozwoju społecznego w etap wiedzy i rozumu, nazwany przez Wiernadskiego noosferą.

Słowa kluczowe

czytelnictwo nauka czytelnictwo naukowe rozwój biosfera noosfera Władimir Wiernadskij

Szczegóły artykułu