Treść głównego artykułu

Abstrakt

W kontekście koncepcji noosfery, wypracowanej przez wybitnego uczonego Władimira Wiernadskiego, autorka rozważa problemy czytelnictwa, szczególnie naukowego – w ujęciu globalnym. Kojarzy je z perspektywą przekształcenia rozwoju społecznego w etap wiedzy i rozumu, nazwany przez Wiernadskiego noosferą.

Słowa kluczowe

czytelnictwo nauka czytelnictwo naukowe rozwój biosfera noosfera Władimir Wiernadskij

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Melentiewa, J. (2017). Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego). Biblioteka, (21(30), 251-258. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.13