Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego)
PDF

Słowa kluczowe

czytelnictwo
nauka
czytelnictwo naukowe
rozwój
biosfera
noosfera
Władimir Wiernadskij

Jak cytować

Melentiewa, J. (2017). Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego). Biblioteka, (21(30), 251–258. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.13

Abstrakt

W kontekście koncepcji noosfery, wypracowanej przez wybitnego uczonego Władimira Wiernadskiego, autorka rozważa problemy czytelnictwa, szczególnie naukowego – w ujęciu globalnym. Kojarzy je z perspektywą przekształcenia rozwoju społecznego w etap wiedzy i rozumu, nazwany przez Wiernadskiego noosferą.

https://doi.org/10.14746/b.2017.21.13
PDF