Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa
PDF

Słowa kluczowe

Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska” (Warszawa)
Kościelski Władysław
Druki ulotne
Drukarstwo
Edytorstwo
Księgarstwo

Jak cytować

Nowicki, R. (2012). Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa. Biblioteka, (16(25), 167–184. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.6

Abstrakt

W Bydgoszczy w latach 1920–1939 działały Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”. Zostały one założone przez wielkopolskiego ziemianina Władysława Kościelskiego. Należały do największych i najnowocześniejszych w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, z siedzibą w Warszawie, w seriach wydawniczych ogłosił kilkaset tytułów dzieł autorów polskich oraz zagranicznych. Opublikował również liczne druki ulotne i okolicznościowe. Kierowane do szerokiego kręgu odbiorców pozycje cechowała komunikatywność, jak również czytelność. Pełniły one przede wszystkim funkcję informacyjno-reklamową. Wprowadzone do obiegu czytelniczego wykazują zróżnicowanie pod względem treści i formy typograficznej (ze względu na charakter zdobnictwa, układ graficzny czy dobór czcionki). Odegrały ważną rolę w kształtowaniu świadomego odbiorcy książki i prasy, miały wpływ na kształtowanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie dorobku pisarzy oraz uczonych. Były projektowane przez uznanych grafików, a także ilustratorów książki. Stanowią cenny materiał źródłowy o charakterze dokumentacyjnym, historycznym i estetycznym.
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.6
PDF

Bibliografia

Dubowik H., Działalność wydawnicza „Biblioteki Polskiej”, w: Biblioteka Polska. Bydgoska oficyna wydawnicza w latach 1920–1939, Bydgoszcz 1983.

Mrozek Z., Polska kultura i sztuka w Bydgoszczy w latach 1920–1939, w: Historia Bydgoszczy,t. 2, cz. 1: 1920–1939, red. M. Biskup, Bydgoszcz 1999.

Nowicki R., Bydgoszcz jako miasto kultury książki, w: Studia z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007–2010, red. Z. Kropidłowski, D. Spychała, K. Wodniak, Bydgoszcz 2010.

Sucharska A., Z dziejów Zakładów Graficznych „Biblioteki Polskiej”, w: Biblioteka Polska. Bydgoska oficyna wydawnicza w latach 1920–1939, Bydgoszcz 1983.

Tujakowski A., Z drukarskich tradycji Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska” 1971, t. 2 (1964–1965).

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...