Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa
PDF

Słowa kluczowe

Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska” (Warszawa)
Kościelski Władysław
Druki ulotne
Drukarstwo
Edytorstwo
Księgarstwo

Jak cytować

Nowicki, R. (2012). Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa. Biblioteka, (16(25), 167–184. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.6

Abstrakt

W Bydgoszczy w latach 1920–1939 działały Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”. Zostały one założone przez wielkopolskiego ziemianina Władysława Kościelskiego. Należały do największych i najnowocześniejszych w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, z siedzibą w Warszawie, w seriach wydawniczych ogłosił kilkaset tytułów dzieł autorów polskich oraz zagranicznych. Opublikował również liczne druki ulotne i okolicznościowe. Kierowane do szerokiego kręgu odbiorców pozycje cechowała komunikatywność, jak również czytelność. Pełniły one przede wszystkim funkcję informacyjno-reklamową. Wprowadzone do obiegu czytelniczego wykazują zróżnicowanie pod względem treści i formy typograficznej (ze względu na charakter zdobnictwa, układ graficzny czy dobór czcionki). Odegrały ważną rolę w kształtowaniu świadomego odbiorcy książki i prasy, miały wpływ na kształtowanie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie dorobku pisarzy oraz uczonych. Były projektowane przez uznanych grafików, a także ilustratorów książki. Stanowią cenny materiał źródłowy o charakterze dokumentacyjnym, historycznym i estetycznym.
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.6
PDF

Bibliografia

Dubowik H., Działalność wydawnicza „Biblioteki Polskiej”, w: Biblioteka Polska. Bydgoska oficyna wydawnicza w latach 1920–1939, Bydgoszcz 1983.

Mrozek Z., Polska kultura i sztuka w Bydgoszczy w latach 1920–1939, w: Historia Bydgoszczy,t. 2, cz. 1: 1920–1939, red. M. Biskup, Bydgoszcz 1999.

Nowicki R., Bydgoszcz jako miasto kultury książki, w: Studia z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2007–2010, red. Z. Kropidłowski, D. Spychała, K. Wodniak, Bydgoszcz 2010.

Sucharska A., Z dziejów Zakładów Graficznych „Biblioteki Polskiej”, w: Biblioteka Polska. Bydgoska oficyna wydawnicza w latach 1920–1939, Bydgoszcz 1983.

Tujakowski A., Z drukarskich tradycji Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska” 1971, t. 2 (1964–1965).