Opublikowane: mar 29, 2015

Młode wino do starych bukłaków? Stan i perspektywy badań regionalnych dotyczących historii Niemców w Polsce

7-22 Markus Krzoska
283

Nieznana oprawa dla Jana Łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI wieku

23-57 Arkadiusz Wagner
227

Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego

59-81 Artur Jazdon
205

Uczelniana sieć biblioteczna

83-114 Jacek Wojciechowski
192

Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web

115-137 Sebastian D. Kotuła
418

Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989–2009

139-165 Ewa Dąbrowska
223

Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa

167-184 Ryszard Nowicki
213

Treści bibliologiczne na łamach „Łowca Polskiego” w latach 1989–2011

187-214 Danuta Wańka
210

Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych

215-255 Justyna Rogińska-Usowicz
303

Minęło już pół wieku... Powstanie i działalność Wydawnictwa Naukowego UAM

257-281 Iwona Wegner-Maruszewska
203

„Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej

283-298 Hanna Grabowska
192