Nr 16(25) (2012)

Artykuły

Markus Krzoska
7-22
Młode wino do starych bukłaków? Stan i perspektywy badań regionalnych dotyczących historii Niemców w Polsce
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.1
PDF
Arkadiusz Wagner
23-57
Nieznana oprawa dla Jana Łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI wieku
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.2
PDF
Artur Jazdon
59-81
Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.3
PDF
Jacek Wojciechowski
83-114
Uczelniana sieć biblioteczna
PDF
Sebastian D. Kotuła
115-137
Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.4
PDF
Ewa Dąbrowska
139-165
Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989–2009
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.5
PDF
Ryszard Nowicki
167-184
Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.6
PDF
Danuta Wańka
187-214
Treści bibliologiczne na łamach „Łowca Polskiego” w latach 1989–2011
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.7
PDF
Justyna Rogińska-Usowicz
215-255
Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.8
PDF
Iwona Wegner-Maruszewska
257-281
Minęło już pół wieku... Powstanie i działalność Wydawnictwa Naukowego UAM
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.9
PDF
Hanna Grabowska
283-298
„Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.10
PDF