Pressto.

Nagłowek strony

Nr 16(26) (2012)

Spis treści

Artykuły

Młode wino do starych bukłaków? Stan i perspektywy badań regionalnych dotyczących historii Niemców w Polsce PDF
Markus Krzoska 7-22
Nieznana oprawa dla Jana Łaskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Przyczynek do badań nad italianizmem w introligatorstwie polskim XVI wieku PDF
Arkadiusz Wagner 23-57
Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego PDF
Artur Jazdon 59-81
Uczelniana sieć biblioteczna PDF
Jacek Wojciechowski 83-114
Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web PDF
Sebastian D. Kotuła 115-137
Polemika wokół egzemplarza obowiązkowego w latach 1989–2009 PDF
Ewa Dąbrowska 139-165
Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa PDF
Ryszard Nowicki 167-184
Treści bibliologiczne na łamach „Łowca Polskiego” w latach 1989–2011 PDF
Danuta Wańka 187-214
Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych PDF
Justyna Rogińska-Usowicz 215-255
Minęło już pół wieku... Powstanie i działalność Wydawnictwa Naukowego UAM PDF
Iwona Wegner-Maruszewska 257-281
„Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej PDF
Hanna Grabowska 283-298

Miscellanea

Zasób Flores Oratorii – norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie PDF
Zbigniew Joskowski 299-305
Cyfrowe archiwa tradycji lokalnej PDF
Magdalena Turska 307-318
Klaster Bibliotek Bi@lskich próbą poszukiwania płaszczyzn synergii lokalnych bibliotek PDF
Marzena Dziołak, Sylwia Borkowicz 319-336
„Uksiążkowić świat”, czyli kilka słów o liberaturze PDF
Agnieszka Rybarczyk 337-351

Przekłady

Rozwój usług bibliotecznych w czasach kryzysu. (przeł. Tomasz Olszewski) PDF
Paul Ayris 353-371

Recenzje

Leonard Rosadziński, Ginące rzemiosło. Śladami poznańskich introligatorów. PDF
Andrzej Nowakowski 373-377
Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego. PDF
Piotr Nowak 379-383
Redefining the academic library: managing the migration to digital information services PDF
Piotr Karwasiński 385-390


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo