„Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteka Uniwersytetu Finlandii Wschodniej
Biblioteka Uniwersytecka w Kuopio
Biblioteka Uniwersytecka w Joensuu
Organizacja ucząca się

Jak cytować

Grabowska, H. (2012). „Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej. Biblioteka, (16(25), 283–298. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.10

Abstrakt

Zmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.10
PDF

Bibliografia

Balague N., Saarti J., Benchmarking quality systems in two European academic libraries, „Library Management” 2009, t. 30, nr 4/5.

Druk informacyjny The Kalevala Collection (University Library in Joensuu 2010).

Jasiński B., Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulentne otoczenie, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, Warszawa 2005.

Juntunen A., Saarti J., Bringing out the best of everyone: A systematic approach to the workplace coaching and learning at the Kuopio University Library, Finland, „Library Management” 2011, t. 32, nr 8/9

Kananen J., Ovaska T., Saarti J., Collection policy management for the Kuopio University and Kuopio University Hospital, Finland: detecting the needs of users and developing high-quality collections, „Health Information and Libraries Journal” 2006, t. 23, nr 3.

Muhonen A., Saarti J., Vattulainen J., Managing the life cycles of the document and library collections in Finnish academic libraries, „Library Management” 2010, t. 31, nr 8/9.

Ovaska T., Professional development by work shadowing, „Journal of EAHIL” 2009, t. 5, nr 4.

Saarti J., Challenges for Library space; space for books or space for users; the case of Kuopio University Library, „Journal of EAHIL” 2009, t. 5, nr 4.

Saarti J., Juntunen A., From the rhetoric of quality management to managing selforganizing processes: a case study on an expert organization, w: Advances in Library Administration and Organization, red. E.D. Garten, D.E. Williams, J.M. Nyce, S. Talja, t. 25, Oxford 2007.

Stańczyk-Hugiet E., Organizacja ucząca się, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, Warszawa 2005.