„Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteka Uniwersytetu Finlandii Wschodniej
Biblioteka Uniwersytecka w Kuopio
Biblioteka Uniwersytecka w Joensuu
Organizacja ucząca się

Jak cytować

Grabowska, H. (2012). „Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej. Biblioteka, (16(25), 283–298. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.10

Abstrakt

Zmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.10
PDF

Bibliografia

Balague N., Saarti J., Benchmarking quality systems in two European academic libraries, „Library Management” 2009, t. 30, nr 4/5.

Druk informacyjny The Kalevala Collection (University Library in Joensuu 2010).

Jasiński B., Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulentne otoczenie, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, Warszawa 2005.

Juntunen A., Saarti J., Bringing out the best of everyone: A systematic approach to the workplace coaching and learning at the Kuopio University Library, Finland, „Library Management” 2011, t. 32, nr 8/9

Kananen J., Ovaska T., Saarti J., Collection policy management for the Kuopio University and Kuopio University Hospital, Finland: detecting the needs of users and developing high-quality collections, „Health Information and Libraries Journal” 2006, t. 23, nr 3.

Muhonen A., Saarti J., Vattulainen J., Managing the life cycles of the document and library collections in Finnish academic libraries, „Library Management” 2010, t. 31, nr 8/9.

Ovaska T., Professional development by work shadowing, „Journal of EAHIL” 2009, t. 5, nr 4.

Saarti J., Challenges for Library space; space for books or space for users; the case of Kuopio University Library, „Journal of EAHIL” 2009, t. 5, nr 4.

Saarti J., Juntunen A., From the rhetoric of quality management to managing selforganizing processes: a case study on an expert organization, w: Advances in Library Administration and Organization, red. E.D. Garten, D.E. Williams, J.M. Nyce, S. Talja, t. 25, Oxford 2007.

Stańczyk-Hugiet E., Organizacja ucząca się, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, Warszawa 2005.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...