Uczelniana sieć biblioteczna
PDF

Słowa kluczowe

bibliotekarstwo
biblioteki akademickie
dydaktyka akademicka
edukacja
informacja
internet
nauka
pracownicy nauki
sieć bibliotek
struktury organizacyjne
studenci
uczelnie
usługi biblioteczne

Jak cytować

Wojciechowski, J. (2012). Uczelniana sieć biblioteczna. Biblioteka, (16(25), 83–114. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/395

Abstrakt

Efektywność bibliotek, szczególnie akademickich, wymaga zmian organizacyjnych, ułatwiających lub wymuszających współdziałanie. W obrębie uczelni musi funkcjonować zintegrowana sieć bibliotek – z odpowiednim podziałem powinności – i trzeba też łączyć w miarę możliwości małe biblioteki w średnie albo w duże. W ramach sieci powstaje szansa centralizacji w bibliotece głównej – wyspecjalizowanej, efektywniejszej, więc w eksploatacji tańszej – bibliotecznych procesów zaplecza, a także: koordynacji wszystkich ważniejszych przedsięwzięć. Bibliotekom przyporządkowanym łatwiej wobec tego skupić się na realizacji usług, coraz częściej: na użytek całej uczelni – z dostosowaniem ich do zmiennych potrzeb publiczności oraz do zadań wynikających z nowego modelu funkcjonowania uczelni. Konieczna wydaje się też powszechna implementacja programu ponadusługowego w uczelnianych sieciach bibliotecznych.
PDF

Bibliografia

Achmatzjanowa R., Razwitje biblioteczno-informacjonnych technołogii wuzowskoj biblioteki w usłowijach reformirowanija sistemy obrazowanija, w: Rumiancewskije cztienija’11, t. 1, Moskwa 2011.

Ally M., Education for all with mobile technology: the role of libraries, w: M-libraries 3. Transforming libraries with mobile technology, London 2012.

Anderson Ch.A., Sprankle P., Reference librarianship. Notes from the trenches, Binghamton 2006.

Anthony P., Roberts A., Library instruction, w: New librarian, new job. Practical advice for managing the transition, Lanham 2006.

Bagrowa I., Nacjonalnyje biblioteki i problemy razwitja bibliotecznowo dieła za rubieżom w konce XX – naczale XXI wieka, Moskwa 2004.

Bagrowa I., Nacjonalnyje biblioteki i problemy razwitja bibliotecznowo dieła za rubieżom w konce XX – naczale XXI wieka, Moskwa 2004.

Bobinski G., Libraries and librarianship. Sixty years of challenge and change 1945–2005, Lanham 2007.

Burton M., All or nothing at all: the consequences of pushing electronic resources to the desktop, w: Last one out turn off the lights. Is this the future of American and Canadian libraries?, Lanham 2005.

Carr R., The academic research library in a decade of change, Oxford 2007.

Chu F.T., There’s another way to do it. Reflections on librarianship, Lanham 2005.

Coombs K.A., Avellano V., Bennett M., Dessler R., Vacek R., Piloting mobile services at University of Houston libraries, w: M-libraries 2. A virtual library in everyone’s pocket, London 2010.

Coyne P., Loosely joined; the discovery and consumption of scholarly context in the digital era, w: Envisioning future academic library services. Initiatives, ideas and challenges, London 2010.

Creaser C., Scholarly communication and access to research output, w: Libraries and society: role, responsibility and future in age of change, Oxford 2011.

Cullen R., Chawner B., Institutional repositories in tertiary institutions: access, delivery and performance, w: Academic library outreach. Beyond the campus walls, Westport 2009.

Da Costa J.W., Information literacy in the digital environment, w: University libraries and digital lending environments, Farnham 2011.

Dąbrowska A.J., Drzewiecki P., Jasiewicz J., J. Lipszyc, G.D. Stunża, Kształtowanie kompetencji medialnych i informacyjnych w podstawach programowych MEN, w: Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia, Warszawa 2011, s. 195, 201 [online], [dostęp: 5.11.2012], dostępny w internecie: http://www.nina.gov.pl/docs/edukacjaplikido-pobrania/raport-cyfrowa-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-.pdf.

Dillon D., Strategic marketing of electronic resources, w: Strategic marketing in library and information science, Binghamton 2002.

Dolan J., From people flows to knowledge flows, w: Libraries and society: role, responsibility and future in age of change, Oxford 2011.

Durcan T., The future of and for library and information services: a public library view, w: Libraries and society. Role, responsibility and future in an age of change, Oxford 2011.

Dworkina M., Biblioteczno-informacjonnaja diejatielnost’, Moskwa 2009.

Gorman M., Broken pieces. A library life 1941–1978, Chicago 2011.

Gorman M., Our enduring values. Librarianship in the 21st century, Chicago 2000.

Gorman M., The enduring library. Technology, tradition and the quest for balance, Chicago 2003.

Hansen M.A., Modrow W.M., Reference services, w: New librarian, new job. Practical advice for managing the transition, Lanham 2006.

Heery M., Morgan S., Practical strategies for the modern academic library, London 1996.

Helmstuttler B., Liaison services, w: New librarian, new job. Practical advice for managing the transition, Lanham 2006.

Hixson C., How to implement an institutional repository, w: Mile-high views: surveying the serial vista, Binghamton 2007.

Hudzik K., Zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek uniwersyteckich w Niemczech, „Biblioteka” 2009, nr 7.

Hufford J.R., User instruction for distance students, w: The eleventh off-campus library services conference proceedings, Binghamton 2004.

Jazdon A., Nowoczesna organizacja bibliotek szkoły wyższej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Roczniki Biblioteczne” 1993, z. 1/2.

Jelisina J., Innowacji i elektronnaja sreda bibliotek, w: Innowacji w bibliotekach, Moskwa 2010.

Jenkins P.O., Faculty – librarian relationships, Oxford 2005.

Krajeńska A., Wyzwania wobec uniwersytetu XX wieku, w: Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków 2003.

Law D., Waiting for barbarians: seeking solutions or waiting for answers?, w: Envisioning future academic library services. Initiatives, ideas and challenges, London 2010.

Lewis M., Libraries and the management of research data, w: Envisioning future academic library services. Initiatives, ideas and challenges, London 2010.

Lidman T., Scientific libraries. Past development and future changes, Oxford 2008.

Lippincott J.K., New library facilities: opportunities for collaboration, w: Libraries within their institutions: creative collaborations, Binghamton 2005

MacKellar P.H., The accidental librarian, Medford 2008.

Malak P., Indeksowanie treści. Porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych, Warszawa 2012.

Martin L.A., Organizational structure of libraries, Metuchen 1984.

Maxwell N.K., Sacred stacks. The higher purpose of librarianship, Chicago 2006.

McAdoo M.L., Building bridges. Connecting faculty, students and college library, Chicago 2010.

McCain T., Jukes I., Crocket L., Living on the future edge. Windows on tomorrow, Kelowna 2010.

McCarthy G., Wilson S., The library’s place in a mobile space, w: M-libraries 2. A virtual library in everyone’s pocket, London 2010.

Mehla R.D., The academic libraries of future, w: Library services. Challenges and solutions in digital era, New Delhi 2012.

Miatlina S., Mir sotkan s protiworeczij (k razrabotkie bibliotecznoj fenomenołogii), w: Rumiancewskije cztienija 2007, Moskwa 2007.

Neely T.Y., Information literacy assessment. Standards-based tools and assignments, Chicago 2006.

Onackaja A., Innowacjonnaja diejatielnost’ wuzowskich bibliotek, w: Innowacji w bibliotekach, Moskwa 2010.

Oyston E., The modern academic library, w: Libraries and society: role, responsibility and future in age of change, Oxford 2011.

Perceptions of libraries 2010. Context and community, Dublin [USA] 2011.

Rowland F., Shambangh A., „Ask upstairs”: bringing roaming reference to the Paley stacks, w: M-libraries 2. A virtual library in everyone’s pocket, London 2010.

Roy L., Marketing in the public libraries, w: Strategic marketing in library and information science, Binghamton 2002.

Salo D., Academic libraries as scholarly publishers, w: Information tomorrow. Reflections on technology and the future of public and academic libraries, Medford 2007.

Shank J.D., Bell S.J., Librarianship + technology + instructional design = blended librarian, w: Information tomorrow. Reflections on technology and the future of public and academic libraries, Medford 2007.

Shreeves S.L., „Cannot predict now”: the role of repositories, the future of journal, w: The future of academic journal, Oxford 2009.

Singh J., Information literacy: the lifeline of lifelong learning, w: Library services. Challenges and solutions, New Delhi 2012.

Sowremiennaja uniwersitetskaja biblioteka: modernizacja, uprawlenije, kaczestwo, Moskwa 2005.

Swan A., Institutional repositories – now and next, w: University libraries and digital learning environments, Farnham 2011.

Szerszknis Ż., Polskie strony www bibliotek akademickich i ich użytkownicy, „Biblioteka” 2005, nr 9.

Teskey J., The challenges of our success: consequences of pushing to the desktop, w: Last one out turn off the lights. Is this the future of American and Canadian libraries?, Lanham 2005.

Tichonowa L., Sistema naucznych kommunikacji i biblioteki, w: Rumiancewskije cztienija 2007, Moskwa 2007.

Woźniak-Kasperek J., Wiedza i język informacyjny, Warszawa 2011.

Wu J., Nowyje perspektiwy biblioteki w XXI w., w: Bibliotecznoje dieło za rubieżom: koniec XX – naczało XXI wieka, Moskwa 2009.