Treść głównego artykułu

Abstrakt

W roku 2012 Wydawnictwo Naukowe UAM obchodzi 50-lecie istnienia – działa od roku 1962 jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikuje przede wszystkim monografie naukowe (w 50 seriach tematycznych), podręczniki, skrypty, słowniki, a także 25 czasopism naukowych (również w językach obcych). Rocznie ukazuje się około 150 tytułów. Za swoje osiągnięcia edytorskie wielokrotnie otrzymywaliśmy nagrody, m.in. na Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA, Wrocławskich Targach Książki Naukowej, Nagrody Klio na Targach Książki Historycznej, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki za najlepszy podręcznik akademicki oraz dyplomy i wyróżnienia w kolejnych edycjach Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich. Nasze książki prezentowane były na międzynarodowych wystawach polskiej książki naukowej organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych w: Paryżu, Londynie, Lwowie, Rzymie, Sztokholmie, Wilnie, Pradze, Kijowie, Petersburgu, Dniepropietrowsku, Watykanie, Wiedniu, Madrycie, a także na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie, Londynie, Moskwie, Zagrzebiu, Győr (Węgry) i Pekinie. Wydawnictwo Naukowe UAM jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Poznańskich Dni Książki Naukowej, odbywających się nieprzerwanie od 1997 roku i gromadzących wydawców z całej Polski. Miejscem corocznych targów książki jest Hol Wielki Collegium Maius. Wydawnictwo jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Słowa kluczowe

Wydawnictwo Naukowe UAM Poznańskie Dni Książki Naukowej Książka naukowa Wydawnictwa ciągłe Targi książki

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wegner-Maruszewska, I. (2012). Minęło już pół wieku. Powstanie i działalność Wydawnictwa Naukowego UAM. Biblioteka, (16(26), 257-281. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.9

Bibliografia

  1. Archiwum UAM: Protokoły Senatu 1958/59. Protokół z IV zwyczajnego posiedzenia Senatu Akademickiego UAM, które odbyło się w dniu 5 stycznia 1959 roku. Komunikaty.
  2. Archiwum UAM: Protokoły Senatu 1960/61. Protokół z IV zwyczajnego posiedzenia Senatu Akademickiego, które odbyło się w dniu 7 listopada 1960 roku, pkt VI.
  3. Dzięczkowski A., Edward Lubicz-Niezabitowski (1928–1929), w: Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis, red. T. Schramm, Poznań 2004.
  4. Kosicka-Pajewska A., Czesław Łuczak (1965–1972), w: Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis, red. T. Schramm, Poznań 2004.
  5. Olszewski H., Alfons Klafkowski (1956–1962), w: Poczet rektorów Almae Matris Posnaniensis, red. T. Schramm, Poznań 2004.