Treści bibliologiczne na łamach „Łowca Polskiego” w latach 1989–2011
PDF

Słowa kluczowe

Bibliofilstwo
Czasopisma przyrodniczo-łowieckie
Łowiec Polski
Kolekcjonerstwo

Jak cytować

Wańka, D. (2012). Treści bibliologiczne na łamach „Łowca Polskiego” w latach 1989–2011. Biblioteka, (16(25), 187–214. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.7

Liczba wyświetleń: 290


Liczba pobrań: 366

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę bibliologiczną w świetle 23 roczników „Łowca Polskiego” (1989–2011) ukazującego się od 1899 roku. Po krótkiej prezentacji dziejów i zawartości pisma opisano i zacytowano fragmenty tekstów o charakterze bibliologicznym. Niektóre z nich przytoczono ze szczegółami, traktując je jako materiały źródłowe, ważne dla badań nad kulturą książki.
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.7
PDF

Bibliografia

Brzezicki A., Jan Paweł Łukowicz (1886–1957), „ŁP” 1989, nr 3.

Ciepliński L., Aleksander Ubysz (1832–1890) – publicysta łowiecki, pisarz, „ŁP” 1990, nr 6.

Ciepliński L., Stanisław Hoppe (1893–1981), „ŁP” 1991, nr 11.

Długosz J., Potocki Alfred Józef, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa−Łódź 1972.

Drobiazgi łowieckie, wybór E. Towpik, Warszawa 1996.

Gdula P., 110 lat „Łowca”, „ŁP” 2009, nr 4.

Grabek E., Krzemień M., Łowiectwo i sztuka, „ŁP” 1993, nr specjalny.

Grabek E., Łowieckie drobiazgi, „ŁP” 1996, nr 6.

Grabek E., Oblęgorek – Muzeum Henryka Sienkiewicza, cz. 1, „ŁP” 1997, nr 3.

Grabek E., Zaproszenie do Drozdowa, „ŁP” 1996, nr 4.

J.Z., Wystawa w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, „ŁP” 1990, nr 11.

Jasiewicz B., Myśliwy z prawdziwego zdarzenia, „ŁP” 2006, nr 3.

Jełowicki A., Na dropie i wilki, „ŁP” 1997, nr 1.

Kadlec K., Zapomniana pieśń Artura Śliwińskiego, „ŁP” 2004, nr 4.

Kehl J., O kolekcjach słów kilka, „ŁP” 1989, nr 2.

Kilka I.M., Czytelnictwo prasy i literatury fachowej – w agonii!, „ŁP” 1994, nr 9.

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Oddział w Krakowie [online], [dostęp: 23.03.2012], dostępny w internecie: http://www.venator.hg.pl/klub/page_02_historia_klubu.htm.

Kobylański J.W, Jak polowano na odyńce w Kaliszu, „ŁP” 1995, nr 5.

Kryński A., Z kart łowiectwa polskiego, Warszawa 1991.

Krzemień M.P., 1000 słów o łowiectwie, Warszawa 1984.

„Łowiec Polski”. Miesięcznik Polskiego Związku Łowieckiego [online], [dostęp: 5.05.2012], dostępny w internecie: http://www.lowiec.com

„Łowiec Polski”. Reprint pierwszego numeru z roku 1899, Warszawa 1989.

Malec I., Pamiątki z Kresów, „ŁP” 2005, nr 12.

Mazik Z.L., Kazimierz Piekarski, „ŁP” 1996, nr 7.

Mielnikiewicz K., Dwieście lat! Dwieście lat! Niech żyje, żyje nam!, „Kultura Łowiecka” 1999.

Mielnikiewicz K., II Ogólnopolska Wystawa Kolekcjonerska, „ŁP” 1999, nr 2.

Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie (15–19 maja, Pałac Kultury i Nauki), „ŁP” 1997, nr 8.

Mniszek-Tchórznicki M., Mykita, „ŁP” 1993, nr 7.

Morawski W. , Wydawnictwo „Łowiec Polski” 1991–1995, „ŁP” 1995, nr 12.

Morawski W., Wydawnictwo „Łowiec Polski” 1991–1995, „ŁP” 1995, nr 12.

Nehring H., 90 lat „Łowca Polskiego”, „ŁP” 1990, nr 3.

Nehring H., J. Kehl, Łowiectwo oczami artystów, Warszawa 1989.

Panieczko A., Starych książek czar, „ŁP” 2003, nr 11.

Pańtak S., 100 lat „Łowca Polskiego”. Lata 1899–1914, „ŁP” 1999, nr 1.

Pańtak S., 100 lat „Łowca Polskiego”. Lata 1923–1939, „ŁP” 1999, nr 2.

Pańtak S., 100 lat „Łowca Polskiego”. Lata 1945–1956. „ŁP” 1999, nr 3.

Pańtak S., 100 lat „Łowca Polskiego”. Lata 1956–1989, „ŁP” 1999, nr 4.

Pańtak S., 100 lat „Łowca Polskiego”. Lata 1989–1999, „ŁP” 1999, nr 5.

Pańtak S., Ignacy Bobiatyński– prekursor nauki łowiectwa, „ŁP” 1994, nr 3.

Pańtak S., Józef Gieysztor. Uczony i redaktor „Łowca”, „ŁP” 1994, nr 9.

Pańtak S., Józef Władysław Kobylański (1893–1971), „ŁP” 1995, nr 5.

Pańtak S., Karol Witołd Ziembicki. O literaturze łowieckiej i jej twórcach, „ŁP” 1993, nr 5.

Pańtak S., Mieczysław Mniszek-Tchórznicki (1907[!]–1950), „ŁP” 1993, nr 7.

Pańtak S., Trzy pasje Jana Sztolcmana, „ŁP” 1995, nr 12.

Pańtak S., Twórczość publicystyczna Józefa J. Szczepkowskiego (1917–1973), „ŁP” 1997, nr 2.

Polowanie jest piękne. „Łowiec Polski” rozmawia z prof. dr. hab. Edwardem Topikiem [!] – lekarzem medycyny, redaktorem, kolekcjonerem, bibliofilem oraz myśliwym, rozm.G. Guttman, „Łowiec Polski” (dalej „ŁP”) 2008, nr 8.

Przybylski W., Książki zbyt drogie dla myśliwych, „ŁP” 1991, nr 7.

Przybylski W., Łowiectwo na XXXVII Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, „ŁP” 1992, nr 8.

Przybylski W., Targi łowieckich rozczarowań, „ŁP” 1996, nr 8.

Radomski J.A., Aleksander Jełowicki (1804–1877), „ŁP” 1997, nr 1.

Szczepkowskiego J., (1917–1973), „ŁP” 1997, nr 2.

Szczepkowskiego J., „ŁP” 1997, nr 3.

Treichel I., Kobylański Józef Władysław, w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement, red. I. Treichel, Warszawa−Łódź 1986.

Treichel I., Rühl Edward, w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement.

Wierzbieniec A., Pamiątki łowiectwa lwowskiego w zbiorach Witolda Sikorskiego, „ŁP” 1992, nr 6.

Wigluszowa M., Polska książka łowiecka w XIX wieku, „ŁP” 1990, nr 4.

Witamy nowy miesięcznik leśny, „ŁP” 1991, nr 12.

Wojtacki M., Wileńskie „Trąbki”, „ŁP” 2007, nr 2.

Zachorowski W., Jełowicki Aleksander, w: Słownik pracowników książki polskiej, red. I. Treichel, Warszawa−Łódź 1972.

Załęski P., Jelenie z Schneebergu, „ŁP” 2008, nr 9.

Załęski P., Maurycy hrabia Zamoyski – myśliwy wielkiego formatu, cz. 2, „ŁP” 2005, nr 5.

Załęski P., Potomkowie „człowieka poczciwego”, cz. 1, „ŁP” 2005, nr 12.

Załęski P., Spotkamy się na Nowym Świecie, „ŁP” 2002, nr 12.

Załęski P., Wielki łowczy polskiej fotografii, „ŁP” 2005, nr 7.