Zasób Flores Oratorii – norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteka Prowincjalna Franciszkanów w Gnieźnie
Poezje
Norbertanie
Oracje

Jak cytować

Joskowski, Z. (2012). Zasób Flores Oratorii – norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie. Biblioteka, (16(25), 299–305. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.11

Abstrakt

Artykuł prezentuje zasób norbertańskiej silvae rerum przechowywanej obecnie w dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie (BPFG). Sylwa stanowi swoistą bibliotekę: zbiór odpisów mów, oracji dotyczących bieżącego życia politycznego XVIII wieku, dzieł poetyckich, życzeń, powinszowań okazjonalnych, a także twórczości własnej nieznanego zakonnika norbertańskiego – twórcy i właściciela sylwy.
https://doi.org/10.14746/b.2012.16.11
PDF

Bibliografia

Estreicher K., Bibliografia staropolska, t. 14, Kraków 1896.

Estreicher K., Bibliografia staropolska, t. 19, Kraków 1903.

Ślaski K., Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski, Poznań 1968.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...