Pressto.

Nagłowek strony

Zasób Flores Oratorii – norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie

Zbigniew Joskowski

DOI: https://doi.org/10.14746/b.2012.16.11

Abstrakt


Artykuł prezentuje zasób norbertańskiej silvae rerum przechowywanej obecnie w dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie (BPFG). Sylwa stanowi swoistą bibliotekę: zbiór odpisów mów, oracji dotyczących bieżącego życia politycznego XVIII wieku, dzieł poetyckich, życzeń, powinszowań okazjonalnych, a także twórczości własnej nieznanego zakonnika norbertańskiego – twórcy i właściciela sylwy.

Słowa kluczowe


Biblioteka Prowincjalna Franciszkanów w Gnieźnie; Poezje; Norbertanie; Oracje

Pełny tekst:

Bibliografia


Estreicher K., Bibliografia staropolska, t. 14, Kraków 1896.

Estreicher K., Bibliografia staropolska, t. 19, Kraków 1903.

Ślaski K., Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski, Poznań 1968.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 175 PDF - 127

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015Biblioteka: ISSN (Print): 1506-3615 ISSN (Online): 2391-5838