Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł prezentuje zasób norbertańskiej silvae rerum przechowywanej obecnie w dziale zbiorów specjalnych Biblioteki Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie (BPFG). Sylwa stanowi swoistą bibliotekę: zbiór odpisów mów, oracji dotyczących bieżącego życia politycznego XVIII wieku, dzieł poetyckich, życzeń, powinszowań okazjonalnych, a także twórczości własnej nieznanego zakonnika norbertańskiego – twórcy i właściciela sylwy.

Słowa kluczowe

Biblioteka Prowincjalna Franciszkanów w Gnieźnie Poezje Norbertanie Oracje

Szczegóły artykułu

Bibliografia

  1. Estreicher K., Bibliografia staropolska, t. 14, Kraków 1896.
  2. Estreicher K., Bibliografia staropolska, t. 19, Kraków 1903.
  3. Ślaski K., Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski, Poznań 1968.