Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

Claude Antoine Pochard
Guwerner Skórzewskich
Rękopis XVIII/XIX wieku
Księża francuscy w czasach rewolucji francuskiej

Jak cytować

Wilgosiewicz-Skutecka, R. (2011). Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (15(24), 7–22. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.1

Liczba wyświetleń: 289


Liczba pobrań: 309

Abstrakt

W zbiorach rękopisów przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu znajdują się trzy tomy wspomnień Claude’a Antoine’a Pocharda – francuskiego księdza, żyjącego w czasach rewolucji francuskiej, należącego do prêtres réfractaires i w roku 1792 zmuszonego do opuszczenia ojczyzny. W latach 1792–1796 pozostawał on na emigracji w Szwajcarii, później przyjął posadę guwernera synów Józefa Skórzewskiego, starosty gnieźnieńskiego, i Heleny z Lipskich Skórzewskiej. Zapiski księdza Pocharda prowadzone w latach 1792–1833 dotyczą obu tych okresów. Ich lektura daje możliwość śledzenia losów duchownego w trudnych czasach rewolucyjnych, a także zagłębienia się w relacje naocznego świadka wydarzeń z życia rodzinnego Skórzewskich, wydarzeń ukazanych w szerszym kontekście historycznym – polskim i europejskim. Artykuł jest wprowadzeniem do badania tych rękopisów jako wielowątkowego materiału mogącego zainteresować zarówno literaturoznawców, jak i historyków, pozwalającego weryfikować wiedzę i stawiać hipotezy dotyczące dziejów jednego z najznamienitszych rodów wielkopolskich.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.1
PDF

Bibliografia

Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1978.

Cieński A., Pamiętniki i autobiografie światowe, Wrocław 1992.

Fischer J., L’adoption d’un prêtre réfractaire comtois par une famille aristocratique polonaise: l’abbé Pochard chez les Skórzewski (1796–1833), w: Les Aristocraties en Europe du Moyen Âge à nos aujourd’hui, oprac. P. Werly, Strasbourg 2011.

Nowicki R., Skórzewscy – właściciele dóbr łabiszyńskich: rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Toruń 2002.

Pietraszek Z., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, w: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej, wyd. 2 popr. i rozsz., Warszawa 2003.

Sajkowski A., Z materiałów do klasyfikacji i charakterystyki pamiętników staropolskich (1572–1772), w: Sarmackie tradycje i europejskie horyzonty, Poznań 2007.

Szulc-Golska B., Biblioteki prywatne, w: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, red. S. Vrtel-Wierczyński, Poznań 1929.