Treść głównego artykułu

Abstrakt

W zbiorach rękopisów przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu znajdują się trzy tomy wspomnień Claude’a Antoine’a Pocharda – francuskiego księdza, żyjącego w czasach rewolucji francuskiej, należącego do prêtres réfractaires i w roku 1792 zmuszonego do opuszczenia ojczyzny. W latach 1792–1796 pozostawał on na emigracji w Szwajcarii, później przyjął posadę guwernera synów Józefa Skórzewskiego, starosty gnieźnieńskiego, i Heleny z Lipskich Skórzewskiej. Zapiski księdza Pocharda prowadzone w latach 1792–1833 dotyczą obu tych okresów. Ich lektura daje możliwość śledzenia losów duchownego w trudnych czasach rewolucyjnych, a także zagłębienia się w relacje naocznego świadka wydarzeń z życia rodzinnego Skórzewskich, wydarzeń ukazanych w szerszym kontekście historycznym – polskim i europejskim. Artykuł jest wprowadzeniem do badania tych rękopisów jako wielowątkowego materiału mogącego zainteresować zarówno literaturoznawców, jak i historyków, pozwalającego weryfikować wiedzę i stawiać hipotezy dotyczące dziejów jednego z najznamienitszych rodów wielkopolskich.

Słowa kluczowe

Claude Antoine Pochard Guwerner Skórzewskich Rękopis XVIII/XIX wieku Księża francuscy w czasach rewolucji francuskiej

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wilgosiewicz-Skutecka, R. (2011). Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (15(25), 7-22. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.1

Bibliografia

  1. Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1978.
  2. Cieński A., Pamiętniki i autobiografie światowe, Wrocław 1992.
  3. Fischer J., L’adoption d’un prêtre réfractaire comtois par une famille aristocratique polonaise: l’abbé Pochard chez les Skórzewski (1796–1833), w: Les Aristocraties en Europe du Moyen Âge à nos aujourd’hui, oprac. P. Werly, Strasbourg 2011.
  4. Nowicki R., Skórzewscy – właściciele dóbr łabiszyńskich: rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Toruń 2002.
  5. Pietraszek Z., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, w: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej, wyd. 2 popr. i rozsz., Warszawa 2003.
  6. Sajkowski A., Z materiałów do klasyfikacji i charakterystyki pamiętników staropolskich (1572–1772), w: Sarmackie tradycje i europejskie horyzonty, Poznań 2007.
  7. Szulc-Golska B., Biblioteki prywatne, w: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, red. S. Vrtel-Wierczyński, Poznań 1929.