Nr 15(24) (2011)

Artykuły

Renata Wilgosiewicz-Skutecka
7-22
Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.1
Roman Tomaszewski
23-53
Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.2
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.2
Jarosław Matysiak
55-70
Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.3
Michał Boksa
71-93
Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.4
Jakub Skutecki
95-160
Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.5
Piotr Nowak
161-191
Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955)
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.6
Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Janczak
193-213
Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960)
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.7
Ewa Głowacka
215-228
Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.8
Tomasz Kruszewski
229-242
Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.9
Kinga Adamiak
243-257
Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.10

Miscellanea

Jakub Skutecki
259-266
Antysemicki incydent prasowy. Kartki pocztowe i poznańskie gazety
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.11
Ewa Andrysiak
267-277
Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.12
Karolina Nowaczyk
279-292
Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.13
Tomasz Kurzawa
293-306
Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.14
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.14

Przekłady

Patricia Kennedy Grimsted
307-367
Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg). Część II (przeł. Tomasz Olszewski)
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.15
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.15

Recenzje

Danuta Wańka
369-373
Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì, skladal’nìkì Larysa Ì. Doŭnar, Tamara A. Samajlûk, Mìnsk: Belaruskì dzâržaŭnu ŭnìversìtèt kul’tury ì mastactvaŭ 2011, 196, [14] s., [1] k. portr.: il.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.16
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.16
Żaneta Szerksznis
375-381
Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2010, ss. 384
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.17
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.17
Justyna Łopaczyk
383-388
Wiesław Babik, Słowa kluczowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, ss. 241
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.18
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.18