Pressto.

Nagłowek strony

Nr 15(25) (2011)

Spis treści

Artykuły

Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu PDF
Renata Wilgosiewicz-Skutecka 7-22
Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku PDF
Roman Tomaszewski 23-53
Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu PDF
Jarosław Matysiak 55-70
Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk PDF
Michał Boksa 71-93
Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala PDF
Jakub Skutecki 95-160
Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955) PDF
Piotr Nowak 161-191
Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960) PDF
Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Janczak 193-213
Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie PDF
Ewa Głowacka 215-228
Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach PDF
Tomasz Kruszewski 229-242
Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością PDF
Kinga Adamiak 243-257

Miscellanea

Antysemicki incydent prasowy. Kartki pocztowe i poznańskie gazety PDF
Jakub Skutecki 259-266
Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego PDF
Ewa Andrysiak 267-277
Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu PDF
Karolina Nowaczyk 279-292
Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu PDF
Tomasz Kurzawa 293-306

Przekłady

Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg). Część II (przeł. Tomasz Olszewski) PDF
Patricia Kennedy Grimsted 307-367

Recenzje

Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì, skladal’nìkì Larysa Ì. Doŭnar, Tamara A. Samajlûk, Mìnsk: Belaruskì dzâržaŭnu ŭnìversìtèt kul’tury ì mastactvaŭ 2011, 196, [14] s., [1] k. portr.: il. PDF
Danuta Wańka 369-373
Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2010, ss. 384 PDF
Żaneta Szerksznis 375-381
Wiesław Babik, Słowa kluczowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, ss. 241 PDF
Justyna Łopaczyk 383-388


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo