Nr 15(24) (2011)

Artykuły

Renata Wilgosiewicz-Skutecka
7-22
Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.1
PDF
Roman Tomaszewski
23-53
Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.2
PDF
Jarosław Matysiak
55-70
Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.3
PDF
Michał Boksa
71-93
Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.4
PDF
Jakub Skutecki
95-160
Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.5
PDF
Piotr Nowak
161-191
Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955)
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.6
PDF
Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Janczak
193-213
Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960)
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.7
PDF
Ewa Głowacka
215-228
Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.8
PDF
Tomasz Kruszewski
229-242
Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.9
PDF
Kinga Adamiak
243-257
Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.10
PDF