Opublikowane: mar 30, 2015

Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

7-22 Renata Wilgosiewicz-Skutecka
149

Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku

23-53 Roman Tomaszewski
215

Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878–1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu

55-70 Jarosław Matysiak
152

Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

71-93 Michał Boksa
194

Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala

95-160 Jakub Skutecki
213

Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955)

161-191 Piotr Nowak
222

Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960)

193-213 Małgorzata Dudziak-Kowalska, Barbara Janczak
194

Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie

215-228 Ewa Głowacka
147

Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach

229-242 Tomasz Kruszewski
266

Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością

243-257 Kinga Adamiak
191