Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego
PDF

Słowa kluczowe

Zygmunt Celichowski
Alfons Parczewski
Korespondencja

Jak cytować

Andrysiak, E. (2011). Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego. Biblioteka, (15(24), 267–277. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.12

Abstrakt

Artykuł przedstawia, zachowane w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie, listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego, związane z prowadzoną przez nich działalnością społeczną.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.12
PDF

Bibliografia

Andrysiak E., Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego, Kalisz 2005.

List Celichowskiego do Parczewskiego datowany: Kórnik, 16 maja 1900.

List Celichowskiego do Parczewskiego datowany: Kórnik, 10 kwietnia 1884.

Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000.

Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.

Walczak K., Alfons Parczewski – historyk i kaliszanin, „Rocznik Kaliski” 1990, t. 22.

Walczak K., Alfons Parczewski. Kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej, Kalisz 2010.

Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa–Poznań 1983.