Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia, zachowane w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie, listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego, związane z prowadzoną przez nich działalnością społeczną.

Słowa kluczowe

Zygmunt Celichowski Alfons Parczewski Korespondencja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Andrysiak, E. (2011). Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego. Biblioteka, (15(25), 267-277. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.12

Bibliografia

  1. Andrysiak E., Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego, Kalisz 2005.
  2. List Celichowskiego do Parczewskiego datowany: Kórnik, 16 maja 1900.
  3. List Celichowskiego do Parczewskiego datowany: Kórnik, 10 kwietnia 1884.
  4. Pol K., Poczet prawników polskich, Warszawa 2000.
  5. Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.
  6. Walczak K., Alfons Parczewski – historyk i kaliszanin, „Rocznik Kaliski” 1990, t. 22.
  7. Walczak K., Alfons Parczewski. Kaliszanin – rektor Wszechnicy Wileńskiej, Kalisz 2010.
  8. Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa–Poznań 1983.