Treść głównego artykułu

Abstrakt

Po przedstawieniu struktury i zasad funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (WUKPPiW) w Poznaniu autor artykułu opisuje rolę tej placówki w procesie likwidacji spółdzielczych oraz prywatnych wydawnictw poznańskich. Udowadnia, że przez istnienie stalinowskiej cenzury prewencyjnej ówczesnym władzom udało się przyspieszyć nacjonalizację wspomnianych sektorów wydawniczych. W artykule wykorzystano bardzo obszerny zespół archiwalny pozostały po WUKPPiW w Poznaniu, przechowywany w poznańskim Archiwum Państwowym.

Słowa kluczowe

Historia PRL Historia książki Ruch wydawniczy w Poznaniu Cenzura prewencyjna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowak, P. (2011). Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955). Biblioteka, (15(25), 161-191. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.6

Bibliografia

  1. APP Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Poznaniu, sygn. 1.
  2. APP Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Poznaniu, sygn. 17.
  3. APP Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Poznaniu, sygn. 245.
  4. Ciszewska W.A., Wydawnictwa toruńskie z lat 1945–1950 w opinii i ocenie cenzorów, w: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. D. Degen, J. Gzella, Toruń 2010.
  5. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 1945–1949, oprac. D. Nałęcz, Warszawa 1994.
  6. Protokół z odprawy cenzorów WUKP w Poznaniu w dniu 20 stycznia 1949 roku. APP WUKPPiW, sygn. 17.
  7. Rzeplińska Z., I.G. Farben, „Nowa Kultura. Tygodnik Społeczno-Literacki”, nr 25 z 17 września 1950.
  8. Wryk R., Edmund Makowski (1931–2000), w: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956–2006, Poznań 2006.