Pressto.

Nagłowek strony

Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955)

Piotr Nowak

DOI: https://doi.org/10.14746/b.2011.15.6

Abstrakt


Po przedstawieniu struktury i zasad funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (WUKPPiW) w Poznaniu autor artykułu opisuje rolę tej placówki w procesie likwidacji spółdzielczych oraz prywatnych wydawnictw poznańskich. Udowadnia, że przez istnienie stalinowskiej cenzury prewencyjnej ówczesnym władzom udało się przyspieszyć nacjonalizację wspomnianych sektorów wydawniczych. W artykule wykorzystano bardzo obszerny zespół archiwalny pozostały po WUKPPiW w Poznaniu, przechowywany w poznańskim Archiwum Państwowym.

Słowa kluczowe


Historia PRL; Historia książki; Ruch wydawniczy w Poznaniu; Cenzura prewencyjna

Pełny tekst:

Bibliografia


APP Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Poznaniu, sygn. 1.

APP Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Poznaniu, sygn. 17.

APP Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Poznaniu, sygn. 245.

Ciszewska W.A., Wydawnictwa toruńskie z lat 1945–1950 w opinii i ocenie cenzorów, w: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. D. Degen, J. Gzella, Toruń 2010.

Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 1945–1949, oprac. D. Nałęcz, Warszawa 1994.

Protokół z odprawy cenzorów WUKP w Poznaniu w dniu 20 stycznia 1949 roku. APP WUKPPiW, sygn. 17.

Rzeplińska Z., I.G. Farben, „Nowa Kultura. Tygodnik Społeczno-Literacki”, nr 25 z 17 września 1950.

Wryk R., Edmund Makowski (1931–2000), w: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956–2006, Poznań 2006.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 231 PDF - 640

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015Biblioteka: ISSN (Print): 1506-3615 ISSN (Online): 2391-5838