Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach
PDF

Słowa kluczowe

Logo
Branding biblioteki
Identyfikacja wizualna
Tożsamość firmy

Jak cytować

Kruszewski, T. (2011). Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach. Biblioteka, (15(24), 229–242. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.9

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano znaki graficzne współczesnych bibliotek, które są używane w procesie identyfikacji wizualnej. Logo poszeregowano według zaproponowanych przez autora typów, co pozwoliło na wyłonienie najczęstszych tematów podejmowanych przy ich opracowywaniu. Zbytnie podobieństwa powodują kłopoty z określeniem tożsamości biblioteki. Wskazano, że jednym ze środków pozwalających na uniknięcie trudności identyfikacyjnych jest stosowanie abstrakcyjnych znaków graficznych, których kilka egzemplifikacji podano na końcu artykułu.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.9
PDF

Bibliografia

Black S., Public relations, Kraków 2001.

Frankowski A., Logo jako element kształtowania tożsamości firmy, „Biuletyn Sztuki Projektowania” 2007, nr 3.

Kenya National Library Services, http://www.knls.ac.ke/ [dostęp: 8.03.2011].

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2007.

Król B., Znaki graficzne – kreacja symboli, w: Znak, znaczenie, komunikacja, red. M. Juda, Katowice 2002.

Kruszewski T., Metoda dyferencjału semantycznego w badaniu bibliotek – wykorzystanie w strategiach marketingowych, w: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą [w druku].

National Library Guyana, http://www.natlib.gov.gy/ [dostęp: 14.06.2010].

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, http://www.pnri.go.id/ [dostęp: 15.11.2010].

Stopa-Pielesz E., Proces projektowania systemu identyfikacji wizualnej, „Biuletyn Sztuki Projektowania” 2005, nr 1.

Włoszczyńska A., Rola logo i identyfikacji wizualnej bibliotek narodowych, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2008, nr 2.