Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano znaki graficzne współczesnych bibliotek, które są używane w procesie identyfikacji wizualnej. Logo poszeregowano według zaproponowanych przez autora typów, co pozwoliło na wyłonienie najczęstszych tematów podejmowanych przy ich opracowywaniu. Zbytnie podobieństwa powodują kłopoty z określeniem tożsamości biblioteki. Wskazano, że jednym ze środków pozwalających na uniknięcie trudności identyfikacyjnych jest stosowanie abstrakcyjnych znaków graficznych, których kilka egzemplifikacji podano na końcu artykułu.

Słowa kluczowe

Logo Branding biblioteki Identyfikacja wizualna Tożsamość firmy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kruszewski, T. (2011). Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach. Biblioteka, (15(25), 229-242. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.9

Bibliografia

  1. Black S., Public relations, Kraków 2001.
  2. Frankowski A., Logo jako element kształtowania tożsamości firmy, „Biuletyn Sztuki Projektowania” 2007, nr 3.
  3. Kenya National Library Services, http://www.knls.ac.ke/ [dostęp: 8.03.2011].
  4. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2007.
  5. Król B., Znaki graficzne – kreacja symboli, w: Znak, znaczenie, komunikacja, red. M. Juda, Katowice 2002.
  6. Kruszewski T., Metoda dyferencjału semantycznego w badaniu bibliotek – wykorzystanie w strategiach marketingowych, w: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą [w druku].
  7. National Library Guyana, http://www.natlib.gov.gy/ [dostęp: 14.06.2010].
  8. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, http://www.pnri.go.id/ [dostęp: 15.11.2010].
  9. Stopa-Pielesz E., Proces projektowania systemu identyfikacji wizualnej, „Biuletyn Sztuki Projektowania” 2005, nr 1.
  10. Włoszczyńska A., Rola logo i identyfikacji wizualnej bibliotek narodowych, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2008, nr 2.