Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì, skladal’nìkì Larysa Ì. Doŭnar, Tamara A. Samajlûk, Mìnsk: Belaruskì dzâržaŭnu ŭnìversìtèt kul’tury ì mastactvaŭ 2011, 196, [14] s., [1] k. portr.: il.
PDF

Słowa kluczowe

Krzysztof Migoń
bibliografia
recenzja

Jak cytować

Wańka, D. (2011). Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì, skladal’nìkì Larysa Ì. Doŭnar, Tamara A. Samajlûk, Mìnsk: Belaruskì dzâržaŭnu ŭnìversìtèt kul’tury ì mastactvaŭ 2011, 196, [14] s., [1] k. portr.: il. Biblioteka, (15(24), 369–373. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.16

Liczba wyświetleń: 217


Liczba pobrań: 175

https://doi.org/10.14746/b.2011.15.16
PDF

Bibliografia

Książka zawsze obecna: prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi, red. B. Bieńkowska et al., Wrocław 2010.

Łuszpak A., Jubileusze Profesora Krzysztofa Migonia, „Przegląd Uniwersytecki” 2010, nr 11.

Wandel A., Jubileusz 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowejprofesora Krzysztofa Migonia, „Przegląd Biblioteczny” 2010, z. 4.