Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteki
Bibliotekarze
Problemy współczesnych bibliotek
Włoskie biblioteki
Współczesne biblioteki włoskie

Jak cytować

Adamiak, K. (2011). Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością. Biblioteka, (15(24), 243–257. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.10

Abstrakt

Przez wieki na terenie dzisiejszej Republiki Włoch powstawały najświetniejsze biblioteki w Europie. Od średniowiecza po renesans prężnie się rozwijały i odgrywały dominującą rolę na Starym Kontynencie. Artykuł przedstawia, jak włoskie biblioteki funkcjonują dziś. Poruszając takie zagadnienia, jak: typy bibliotek we Włoszech i współpraca między nimi, normy prawne, którym podlegają, działalność bibliotek narodowych, stowarzyszenia bibliotekarskie, inicjatywy i projekty wykorzystujące w bibliotekarstwie najnowsze techniki informatyczne, podkreśla słabe i mocne strony bibliotekarstwa włoskiego i przywołuje refleksję: jaka jest rola bibliotek włoskich dziś, kiedy lata ich rozkwitu minęły, i czy są one w stanie sprostać wymaganiom współczesności.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.10
PDF

Bibliografia

AIB. Formazione Proffessionale [online], [dostęp: 5.03.2011], dostępny w internecie: http://www.aib.it/aib/form/form.htm3.

AIB. Vita dell Associazione, [online], [dostęp: 5.03.2011], dostępny w internecie: http://www.aib.it/aib/cen/org.htm3.

AIB-WEB. Il mondo delle biblioteche in rete, Legislazione statale [online], [dostęp:1.03.2010], dostępny w internecie: http://www.aib.it/aib/lis/lpi08a.htm.

Caffo R., Italia nei progetti di cooperazione Europea: Risultati, Critica e Prospective, w: Il Mondo in biblioteca, la biblioteca nel mondo, red. M. Belotti, Milano 2010.

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, Biblioteca Digitale Italiana-BDI [online], [dostęp: 5.03.2011], dostępny w internecie: http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp?s=31&l=it.

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, Progetto Libro Parlato [online], [dostęp: 5.03.2011], dostepny w internecie: http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=43&lingua=it&l=it.

Guerrini M., Libraries in Italy. A Brief Overwiev, „Ifla Journal” 2009, nr 2 [online], [dostęp: 1.03.2011], dostępny w internecie: http://archive.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-2-2009.pdf.

Historia bibliotek [online], [dostęp: 1.03.2011], dostępny w internecie: http://www.biblios.info/wiedza/historia-bibliotek.

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, Direzione Generale per le biblioteche, gli Istituti Culturali ed il diritto d’autore [online], [dostęp: 2.03.2011], dostępnyw internecie: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/Uffici/Struttura-organizzativa/visualizza_asset.html_747374523.html.

Rapporto sulle biblioteche italiane 2009–2010, red. G. Solimine, Roma 2010.

Strona główna Biblioteki Salaborsa [online], [dostęp: 1.03.2011], dostępny w internecie:http://www.bibliotecasalaborsa.it/home.php.

Strona główna Centro per il Libro e la Lettura [online], [dostęp: 1.03.2011], dostępny w internecie: http://www.cepell.it/sezioni.xhtm.

Strona główna projektu Biblioteca Europea di Informazione e Cultura [online], [dostęp: 1.03.2011], dostępny w internecie: http://www.beic.it/wps/wcm/connect/Beic/Site00/Home/.

Traniello P., Le biblioteche italiane di oggi, Bolonia 2005.

Traniello P., Legislazione delle biblioteche in Italia, Roma 1999.