Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteki
Bibliotekarze
Problemy współczesnych bibliotek
Włoskie biblioteki
Współczesne biblioteki włoskie

Jak cytować

Adamiak, K. (2011). Biblioteki włoskie – między tradycją a nowoczesnością. Biblioteka, (15(24), 243–257. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.10

Abstrakt

Przez wieki na terenie dzisiejszej Republiki Włoch powstawały najświetniejsze biblioteki w Europie. Od średniowiecza po renesans prężnie się rozwijały i odgrywały dominującą rolę na Starym Kontynencie. Artykuł przedstawia, jak włoskie biblioteki funkcjonują dziś. Poruszając takie zagadnienia, jak: typy bibliotek we Włoszech i współpraca między nimi, normy prawne, którym podlegają, działalność bibliotek narodowych, stowarzyszenia bibliotekarskie, inicjatywy i projekty wykorzystujące w bibliotekarstwie najnowsze techniki informatyczne, podkreśla słabe i mocne strony bibliotekarstwa włoskiego i przywołuje refleksję: jaka jest rola bibliotek włoskich dziś, kiedy lata ich rozkwitu minęły, i czy są one w stanie sprostać wymaganiom współczesności.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.10
PDF

Bibliografia

AIB. Formazione Proffessionale [online], [dostęp: 5.03.2011], dostępny w internecie: http://www.aib.it/aib/form/form.htm3.

AIB. Vita dell Associazione, [online], [dostęp: 5.03.2011], dostępny w internecie: http://www.aib.it/aib/cen/org.htm3.

AIB-WEB. Il mondo delle biblioteche in rete, Legislazione statale [online], [dostęp:1.03.2010], dostępny w internecie: http://www.aib.it/aib/lis/lpi08a.htm.

Caffo R., Italia nei progetti di cooperazione Europea: Risultati, Critica e Prospective, w: Il Mondo in biblioteca, la biblioteca nel mondo, red. M. Belotti, Milano 2010.

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, Biblioteca Digitale Italiana-BDI [online], [dostęp: 5.03.2011], dostępny w internecie: http://www.librari.beniculturali.it/genera.jsp?s=31&l=it.

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore, Progetto Libro Parlato [online], [dostęp: 5.03.2011], dostepny w internecie: http://www.librari.beniculturali.it/generaNews.jsp?id=43&lingua=it&l=it.

Guerrini M., Libraries in Italy. A Brief Overwiev, „Ifla Journal” 2009, nr 2 [online], [dostęp: 1.03.2011], dostępny w internecie: http://archive.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-2-2009.pdf.

Historia bibliotek [online], [dostęp: 1.03.2011], dostępny w internecie: http://www.biblios.info/wiedza/historia-bibliotek.

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, Direzione Generale per le biblioteche, gli Istituti Culturali ed il diritto d’autore [online], [dostęp: 2.03.2011], dostępnyw internecie: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/Uffici/Struttura-organizzativa/visualizza_asset.html_747374523.html.

Rapporto sulle biblioteche italiane 2009–2010, red. G. Solimine, Roma 2010.

Strona główna Biblioteki Salaborsa [online], [dostęp: 1.03.2011], dostępny w internecie:http://www.bibliotecasalaborsa.it/home.php.

Strona główna Centro per il Libro e la Lettura [online], [dostęp: 1.03.2011], dostępny w internecie: http://www.cepell.it/sezioni.xhtm.

Strona główna projektu Biblioteca Europea di Informazione e Cultura [online], [dostęp: 1.03.2011], dostępny w internecie: http://www.beic.it/wps/wcm/connect/Beic/Site00/Home/.

Traniello P., Le biblioteche italiane di oggi, Bolonia 2005.

Traniello P., Legislazione delle biblioteche in Italia, Roma 1999.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...