Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Pracownia Zbiorów Masońskich
Andrzej Karpowicz

Jak cytować

Kurzawa, T. (2011). Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (15(24), 293–306. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.14

Abstrakt

Artykuł omawia działalność naukową i zasługi w zakresie pracy bibliotecznej twórcy Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej – mgra Andrzeja Karpowicza. Portret Andrzeja Karpowicza przedstawiony został na szerokim tle piśmiennictwa i źródeł do dziejów wolnomularstwa oraz sylwetek autorów zajmujących się wskazaną problematyką.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.14
PDF

Bibliografia

Askenazy S., Walerian Łukasiński, t. 1–2, wyd. 2, Warszawa 1929.

BU UAM, Akta osobowe: Andrzej Karpowicz; Sprawozdanie Biblioteki Głównej UAM 1975/76–1977/78.

Cegielski T., 50 lat zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Uroczystość dnia 10 stycznia 2009 roku, „Ars Regia” 2008/2009, R. 11, nr 18.

Hass L., Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721–1821), Warszawa 1980.

Karpowicz A., Geneza i zawartość kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 2006, nr 10 (19).

Karpowicz A., Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: według stanu z dnia 31. grudnia 1998 r., Nîmes–Poznań 2000.

Karpowicz A., Najciekawsze druki ze zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Konstytucja Andersona, „Biblioteka” 2007, nr 11.

Karpowicz A., Niemieckie czasopisma masońskie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zarys historii. Część 1, „Ars Regia” 1993, R. 3, nr 1.

Karpowicz A., Wolnomularstwo, w: Britannica. Edycja polska, t. 47, Poznań 2005.

Karpowicz A., Zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Ars Regia” 1992, R. 1, nr 1.

Małachowski-Łempicki S., Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738–1821 poprzedzony zarysem historii wolnomularstwa polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego, Kraków 1929.

Niemojewski A., O masonerii i masonach: szkic popularny, Warszawa 1906.

Wilkoszewski W., Rys historyczno-chronologiczny Towarzystwa Wolnego Mularstwa w Polsce, wydanie z rękopisu T. Święcicki, Londyn 1968.

Załęski S., O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822: na źródłach wyłącznie masońskich, cz. 1–2, Kraków 1908.

Ziółek M., Dom pracy twórczej w Ciążeniu: Uniwersytet w Pałacach, „Życie Uniwersyteckie” 2008, nr 5.