Treść głównego artykułu

Abstrakt

Jednym z motywów ikonograficznych wykorzystywanych na reklamowych kartach pocztowych z przełomu XIX i XX wieku były strony tytułowe lokalnych gazet. Wokół poznańskich pocztówek z motywem „gazetowym” wydawanych przez Isaaka Plessnera wybuchła w 1904 roku polemika prasowa o silnie antysemickim podłożu. Zarzut dotyczył druku reklamy katolickiego czasopisma u żydowskiego wydawcy.

Słowa kluczowe

Antysemityzm Stare pocztówki Reklama Gazety Poznań Isaak Plessner

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Skutecki, J. (2011). Antysemicki incydent prasowy. Kartki pocztowe i poznańskie gazety. Biblioteka, (15(25), 259-266. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.11

Bibliografia

  1. Czarny E., Jarocin na dawnych pocztówkach. Widokówki z lat 1897–1918, Jarocin 2003.
  2. Kościan na starych pocztówkach, oprac. P. Dobraś, Kościan 2008.
  3. „Kuryer Poznański”, nr 191 z 21 sierpnia 1904.
  4. Morgulec J., Słownik nakładców i wydawców pocztówek na ziemiach polskich oraz poloników, cz. 9, Warszawa 2002.