Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie
PDF

Słowa kluczowe

Badanie jakości bibliotek
Ocena wpływu bibliotek na społeczeństwo
Analiza korzyści ekonomicznych funkcjonowania bibliotek

Jak cytować

Głowacka, E. (2011). Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie. Biblioteka, (15(24), 215–228. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.8

Liczba wyświetleń: 283


Liczba pobrań: 184

Abstrakt

Biblioteki pełnią różnorodne funkcje we współczesnym otoczeniu społecznym. Uczestniczą w tworzeniu kapitału intelektualnego i społecznego, wpływają na wzrost korzyści ekonomicznych użytkowników i całego społeczeństwa. W artykule omówiono główne podejścia i metody badawcze w zakresie oceny korzyści ekonomicznych płynących z funkcjonowania bibliotek. Skupiono się na metodzie analizy kosztów w stosunku do korzyści (ang. CBA – cost-benefit analysis), metodzie analizy warunkowej (ang. CVM – contigent valuation method), określaniu wartości dodanej dla użytkownika (ang. consumer surplus method) i metodologii oceny stopy wzrostu z inwestycji (ang. ROI – return of investment). Przeanalizowano również różne projekty badań prowadzone na świecie w tym zakresie.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.8
PDF

Bibliografia

British Library. Measuring our value. Results of an independent economic impact study commissioned by the British Library to measure the Library’s direct and indirect value to the UK economy [online], [dostęp: 20.07.2011], dostępny w internecie: http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/increasingvalue/publicvalue/value.pdf.

Calvert P.J., Assessing the effectiveness and quality of libraries, a thesis submitted to the Victoria University of Wellington [online], [dostęp: 18.05.2011], dostępny w internecie: http://researcharchive.vuw.ac.nz/bitstream/handle/10063/.../thesis.pdf.

Derfert-Wolf L., Górski M., Jazdon A., Finansowanie bibliotek uczelni publicznych. Analiza wybranych wskaźników z lat 2002–2007, „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2009, nr 8 (108).

Dugan R., Hernon P., Nitecki D., Viewing library metrics from different perspectives. Inputs, outputs and outcomes, Santa Barbara–Denver–Oxford 2009.

Griffiths J.M., King K., Lynch T., Taxpayer return on investment in Florida public libraries: Summary report. 2004 [online], [dostęp: 20.05.2011], dostępny w internecie: http://dlis.dos.state.fl.us/bld/roi/RFP.cfm.

Holt G.E., Fraser B.T. et al., Toward a Framework for Assessing Library and Institutional Outcomes, „College and Research Libraries” 1998, nr 6.

Indiana Libraries and Library Statistics [online], [dostęp: 20.05.2011], dostępny w internecie: http://www.stats.indiana.edu/LibraryValuationCalculator.xls.

LRS. Return on Investment for Public Libraries [online], [dostęp: 19.05.2011], dostępny w internecie: http://www.lrs.org/public/roi/.

Missingham R., Libraries and economic value: a review of recent studies, „Performance Measurement and Metrics” 2005, nr 3.

Missingham R., Moreno M., Resource sharing in Australia: evaluation of national initiatives and recent developments, „Interlending and Document Supply” 2005, t. 33, nr 1.

Orr R.H., Measuring the goodness of library services: A general framework for considering quantitative measures, „Journal of Documentation” 1973, t. 29.

Poll R., Impact/Outcome Measures for Libraries, „LIBER Quarterly” 2003, nr 3/4.

Poll R., Boekhorst P. te, Measuring quality: Performance measurement in libraries, München 2007 (IFLA Publications 127).

Proctor R., Usherwood B., Sobczyk G., What Happens When a Public Library Service Closes Down?, „Library Management” 1997, nr 1.

Public Libraries – A Wise Investment. Cortez Public Library [online], [dostęp: 15.05.2011], dostępny w internecie: http://www.lrs.org/documents/roi/cortez.pdf.

Steffen N. et al., Public Libraries – A Wise Investment. A Return on Investment Study of Colorado Libraries, March 2009 [online], [dostęp: 20.07.2011], dostępny w internecie: http://www.lrs.org/documents/closer_look/roi.pdf.

Tenopir C. et al., University Investment in the Library, Phase II: An International Study of the Library’s Value to the Grants Process, 2010 [online], [dostęp: 19.05.2011], dostępny w internecie: http://libraryconnect.elsevier.com/whitepapers/roi2/2010-06-whitepaper-roi2.pdf.

Workshop to Discuss Return on Taxpayer Investment in Public Libraries in Florida[online], [dostęp: 20.05.2011], dostępny w internecie: http://dlis.dos.state.fl.us/bld/roi/workshop/handouts/ROI_Workshop_Introduction.pdf.

Wykaz wskaźników funkcjonalności bibliotek i danych obliczanych w ramach projektu AFBN, (2011; dla danych z ankiet z 31 grudnia 2010 roku), http://ssk2.bu.amu.edu.pl/standaryzacja/.