Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
PDF

Słowa kluczowe

Spuścizna
Biblioteka
Archiwum

Jak cytować

Boksa, M. (2011). Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Biblioteka, (15(24), 71–93. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.4

Abstrakt

Artykuł prezentuje sylwetki konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN) oraz to, co po nich pozostało w postaci archiwaliów. Od momentu powstania Biblioteka PTPN gromadziła rękopisy lub całe spuścizny wybitnych osób, w tym kierujących tą placówką. Również inne biblioteki i archiwa zakładowe instytucji, z którymi byli oni związani, włączały do swych zbiorów ich materiały archiwalne. Spuścizny Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej i Ryszarda Marciniaka znajdują się zarówno w Bibliotece PTPN, jak i w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu. Znaczna część materiałów archiwalnych Bolesława Erzepkiego trafiła natomiast do Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Szczątkowe materiały archiwalne można też znaleźć w Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Ludwika Dobrzyńska-Rybicka) oraz w Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, Jan Baumgart, Aniela Koehlerówna).
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.4
PDF

Bibliografia

Grot Z., Feldmanowski Hieronim, w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Wrocław 1948.

Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn.1–1950), oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008.

Koehlerówna A., Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857–1957, „Roczniki Historyczne” 1957.

Litwiak I., Erzepki Bolesław, w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.

Materiały Ryszarda Marciniaka (bez sygn.), Biblioteka PTPN, Dział Zbiorów Specjalnych.

Mężyński A., Wiesiołowski J., Ryszard Marciniak (1939–2009) – bibliotekarz i historyk doskonały, „Roczniki Biblioteczne” 54, 2010.

Nowacka A., Ludwika Dobrzyńska-Rybicka 1868–1958, w: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918–2000.

Pawlikowski W., Feldmanowski Hieronim, w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.

Pawlikowski W., Górecki Albin, w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.

Pietrowicz J., Aniela Koehlerówna 1882–1969, w: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918–2000.

Pietrowicz J., Bolesław Erzepki 1852–1932, w: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918–2000, Poznań 2001.

Pietrowicz J., Ryszard Marciniak– historyk, bibliotekarz, redaktor „Kroniki Wielkopolski”, „Kronika Wielkopolski” 2010, nr 4.

Plewkiewicz M., Dobrzyńska-Rybicka Ludwika, w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.

Spis materiałów Ryszarda Marciniaka (sygn. P.III-144), PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.

Szczawińska E., Kantecki Piotr Klemens, w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.

Świderski B., Koehlerówna Aniela, w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972.

Tadeusiewicz H., Baumgart Jan, w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 2, Warszawa 2000.

Wardęska Z., Materiały Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu.

Wieland H., Jan Baumgart 1904–1989, w: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918–2000.

Wojciechowska M., Kantecki Piotr Klemens, w: Polski słownik biograficzny, t. 11, Wrocław 1964–1965.

Ziółkowski T., Erzepki Bolesław, w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Wrocław 1948.