Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2010, ss. 384
PDF

Słowa kluczowe

Marek Nahotko
Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym
recenzja

Jak cytować

Szerksznis, Żaneta. (2011). Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2010, ss. 384. Biblioteka, (15(24), 375–381. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.17
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.17
PDF