Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala
PDF

Słowa kluczowe

Poznań
Przemiany urbanistyczne
Isidor Themal
Joseph Engelmann
Stare pocztówki
Seria wydawnicza

Jak cytować

Skutecki, J. (2011). Posener Ereignisse – seria kart pocztowych Isidora Themala. Biblioteka, (15(24), 95–160. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.5

Liczba wyświetleń: 310


Liczba pobrań: 544

Abstrakt

W latach 1901–1906 poznański wydawca Isidor Themal wydawał serię kart pocztowych zatytułowaną Posener Ereignisse (Poznańskie wydarzenia). W ciągu kilkunastu lat udało się pozyskać znaczną część tej serii do zbiorów ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Na 37 kartach pocztowych zostały przedstawione między innymi: sceny z wizyty cesarza Wilhelma II w Poznaniu w 1902 roku, wizyta cesarzowej Augusty Wiktorii w 1903 roku, proces demilitaryzacji miasta w pierwszej dekadzie XX wieku, rozbiórka pruskich fortyfikacji i burzenie bram miejskich, powódź w 1903 roku, budowa portu rzecznego na Warcie i budowa cesarskiego zamku. Themal korzystał ze zdjęć wykonywanych przez Josepha Engelmanna, jednego z najważniejszych fotografów poznańskich XIX wieku. Poszczególne karty pocztowe występowały w rozmaitych odmianach, a fotografie wykorzystywane były do produkcji pocztówek wydawanych również poza serią.
https://doi.org/10.14746/b.2011.15.5
PDF

Bibliografia

Biesiadka J. et al., Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX w., Poznań 2006.

„Centralblatt der Bauverwaltung”, nr 74 z 17 września 1902: Der Posner Festschmuck.

„Dziennik Poznański”, nr 129 z 8 czerwca 1904.

Dyliński R., Port rzeczny w Poznaniu w latach 1900–1938, „Kronika Miasta Poznania” 1968, nr 2.

Kaniecki A., Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Poznań 2004.

Karolczak W., Warta w Poznaniu. Od X wieku do współczesności, Poznań 2001.

„Kronika Miasta Poznania” 1993, nr 3–4.

„Kronika Miasta Poznania” 2011, nr 3.

Kronthal A., Beiträge zur Geschichte der Posener Denkmäler, w: Residenstadt Posen und ihre Verwaltung im Jahre 1911, red. B. Franke, Posen 1911.

„Kuryer Poznański”, nr 330 z 24 lipca 1901.

„Kuryer Poznański”, nr 366 z 14 sierpnia 1901.

„Kuryer Poznański”, nr 374 z 20 sierpnia 1901.

„Kuryer Poznański”, nr 408 z 8 września 1901.

„Kuryer Poznański”, nr 306 z 6 lipca 1902.

„Kuryer Poznański”, nr 307 z 8 lipca 1902.

„Kuryer Poznański”, nr 401 z 2 września 1902.

„Kuryer Poznański”, nr 405 z 4 września 1902.

„Kuryer Poznański”, nr 407 z 5 września 1902.

„Kuryer Poznański”, nr 407 z 9 września 1902.

„Kuryer Poznański”, nr 158 z 15 lipca 1903.

„Kuryer Poznański”, nr 162 z 19 lipca 1903.

„Kuryer Poznański”, nr 163 z 21 lipca 1903.

„Kuryer Poznański”, nr 183 z 13 sierpnia 1903.

„Kuryer Poznański”, nr 91 z 21 kwietnia 1904.

„Kuryer Poznański”, nr 107 z 10 maja 1904.

„Kuryer Poznański”, nr 120 z 27 maja 1904.

„Kuryer Poznański”, nr 127 z 5 czerwca 1904.

„Kuryer Poznański”, nr 129 z 8 czerwca 1904.

„Kuryer Poznański”, nr 147 z 29 czerwca 1904.

„Kuryer Poznański”, nr 215 z 20 września 1904.

Morgulec J., Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich oraz poloników, cz. 1, Warszawa 2000.

Myschor Ch., Dni Cesarskie w Poznaniu. Różne aspekty uroczystych wizyt Wilhelma II w mieście w latach 1902–1919, Poznań 2010.

Pałat Z., Architektura a polityka. Gloryfikacja Prus i niemieckiej misji cywilizacyjnej w Poznaniu na początku XX wieku, Poznań 2011 (w druku).

Postkarten erzählen Geschichte. Die Stadt Posen 1896–1918, red. S. Kemlein, Lüneburg 1997.

Skuratowicz J., Architektura Poznania 1890–1918, Poznań 1991.

Skutecki J., Warte Poznania, Poznań 2007.

Skutecki J., Widokówki poznańskie i ich wydawcy, w: Miasto na pocztówce. Poznań na tle porównawczym, red. R. Jaworski, W. Molik, Poznań 1999.

Skutecki J., Wizyta cesarza Wilhelma II w Poznaniu w 1902 roku. Przyczynek do ikonografii historii miasta Poznania, „Biblioteka” 1999, nr 3.

Skutecki J., Zawstydzanie Picassa, czyli fałsz i manipulacja na widokówkach dawnego Poznania, „Images” 2005, t. 3, nr 5–6.

Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Warszawa–Poznań 1997.

Warkoczewska M., Pocztówki z widokami dawnego Poznania (1898–1939) ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania [katalog wystawy], Poznań 1995.