„Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich”
PDF

Słowa kluczowe

Wielkopolska
Poznań
XIX wiek
Rzemiosło
Introligatorstwo
Kształcenie zawodowe
Wędrowanie zawodowe

Jak cytować

Nowakowski, A., & Rosadziński, L. (2010). „Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich”. Biblioteka, (14(23), 21–31. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.2

Abstrakt

Od najdawniejszych czasów introligatorstwo było związane z nauką i sztuką, ściśle powiązane z książką – zarówno rękopiśmienną, jak i drukowaną. Na przestrzeni dziejów, dzięki korzystnej koniunkturze spowodowanej ciągłym zwiększaniem się liczby różnorodnych publikacji, introligatorzy zaczęli organizować się w cechy. Zrzeszały one między innymi mistrzów, czeladników oraz adeptów sztuki oprawiania książek. Uczniowie podczas 3-, 4-letniej nauki zdobywali potrzebną wiedzę i umiejętności zawodowe. Po jej zakończeniu stawali się czeladnikami. Jednym z etapów stanu czeladniczego był zwyczajowy obowiązek wędrowania zawodowego, mającego na celu wymianę doświadczeń, co miało prowadzić do podnoszenia kunsztu introligatorskiego w kraju. Poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich” jest dokumentem unikatowym i rejestruje działalność Stowarzyszenia Introligatorów w Poznaniu w drugiej połowie XIX wieku. Zawiera wiele wpisów niemieckich i polskich wędrujących czeladników, szukających w mieście zatrudnienia. „Książka” jest cennym i ważnym dowodem na istnienie bogatego życia rzemieślniczego z zakresu introligatorstwa w XIX-wiecznym Poznaniu.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.2
PDF

Bibliografia

Bugajski K., Źródła rewolucji przemysłowej w Anglii, Portal:elstudento.org.

Hałaciński K., O krakowskich introligatorach ubiegłego wieku, Kraków 1926.

Książka Wędrowna – Wander-buch, Kraków 1829.

Pachoński J., Zmierzch sławetnych. Z życia mieszczan w Krakowie w XVII i XVIII wieku, Kraków 1956.

Rosadziński L., Śladami poznańskich introligatorów. Ich sztuka i wyroby, Poznań 2009.