Opublikowane: mar 30, 2015

Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim

7-20 Agnieszka Pawłowska
241

„Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich”

21-31 Andrzej Nowakowski, Leonard Rosadziński
211

Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne w XVII-XVIII wieku. Recepcja modlitewnika Ksawerego Augustyna Rottera Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki

33-52 Dagmara Bubel
214

Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937

53-76 Aleksandra Wiśniewska
192

Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy

77-107 Zyta Szymańska
344

Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali

109-118 Hanna Grabowska
207

Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne

119-136 Małgorzata Dąbrowicz
378

Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne

137-147 Rafał T. Prinke
223

Wielki apetyt na „miniburgera” . O problemach opracowania komiksów w formacie MARC 21

149-162 Agnieszka Szczecińska, Anna Kowalska
190

Agnieszka Szczecińska

331-332 Katarzyna Karasiak

Jerzy Poprawski

333-334 Andrzej Nowakowski