Nr 14(23) (2010)

Artykuły

Agnieszka Pawłowska
7-20
Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.1
PDF
Andrzej Nowakowski, Leonard Rosadziński
21-31
„Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich”
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.2
PDF
Dagmara Bubel
33-52
Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne w XVII-XVIII wieku. Recepcja modlitewnika Ksawerego Augustyna Rottera Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.3
PDF
Aleksandra Wiśniewska
53-76
Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.4
PDF
Zyta Szymańska
77-107
Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.5
PDF
Hanna Grabowska
109-118
Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.6
PDF
Małgorzata Dąbrowicz
119-136
Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.7
PDF
Rafał T. Prinke
137-147
Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.8
PDF
Agnieszka Szczecińska, Anna Kowalska
149-162
Wielki apetyt na „miniburgera” . O problemach opracowania komiksów w formacie MARC 21
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.9
PDF

Wspomnienie

Katarzyna Karasiak
331-332
Agnieszka Szczecińska
Andrzej Nowakowski
333-334
Jerzy Poprawski