Treść głównego artykułu

Abstrakt

Czasopismo naukowe stanowi od połowy XVII wieku najważniejsze medium komunikacji w społeczności uczonych. Spełnia ono również wiele innych funkcji, takich jak selekcja jakościowa, archiwizacja i przynoszenie uznania autorom. Konieczność istnienia czasopisma dla rozwoju nauki była kwestionowana, również z pozycji antropologii kulturowej. Część z jego funkcji można już obecnie zastąpić innymi rozwiązaniami, pojawiającymi się wraz z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Różne propozycje stworzenia nowej formuły czasopisma nie zapewniają właściwego spełniania jego wszystkich dotychczasowych funkcji. Szczególnie ważna i ciekawa wydaje się możliwość spojrzenia na procedury nauki związane z publikowaniem w czasopismach jako na rytuał, który utrwala poczucie tożsamości i integrację części społeczności uczonych związanej z określonym obszarem badawczym i szkołą metodologiczną.

Słowa kluczowe

Czasopisma naukowe Czasopisma elektroniczne Funkcje czasopism Zachowania rytualne w nauce

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Prinke, R. T. (2010). Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne. Biblioteka, (14(23), 137-147. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.8

Bibliografia

 1. Brann N.L., The Abbot Trithemius (1462-1516): the renaissance of monastic humanism, Leiden 1981 (Studies in the history of Christian thought, 24).
 2. Bush V., As We May Think, „The Atlantic Monthly” 1945, nr 176 [online], [dostęp:20.02.2010], dostępny w Internecie: http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush.
 3. Clarke M., Why Hasn’t Scientific Publishing Been Disrupted Already?, „The Scholarly Kitchen” 2010 [online], [dostęp: 20.02.2010], dostępny w Internecie: http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/01/04/why-hasnt-scientific-publishing-been-disrupted-already.
 4. Feyerabend P., Przeciw metodzie, przeł. S. Wiertlewski, Wrocław 1996.
 5. Jeszke J., Mity polskiej historiografii nauki, Warszawa 2007.
 6. Lindberg D.C., The beginnings of western science: the European scientific tradition in philosophical, religious, and institutional context, prehistory to A.D. 1450, wyd. 2 zmien., Chicago 2007.
 7. Morton B., Is the Journal as We Know It an Article of Faith? An Open Letter to the Faculty, „The Public-Access Computer Systems Review” 8, 1997, nr 2 [online], [dostęp: 20.02.2010], dostępny w Internecie: http://epress.lib.uh.edu/pr/v8/n2/mort8n2.html.
 8. Nahotko M., Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007.
 9. Nowak P., „Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science, „Biblioteka” 13 (22), 2009.
 10. Nowak P., Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki, Poznań 2000.
 11. PLoS ONE, http://www.plosone.org [dostęp: 20.02.2010].
 12. Prinke R.T., „Kwaśne pliki”. Standardy dygitalizacji i problem długowieczności zasobów cyfrowych, w: Dygitalizacja zbiorów bibliotecznych, red. E. Stefańczyk, Warszawa 2006.
 13. Turner V.W., The ritual process. Structure and anti-structure, Chicago 1969.
 14. Wilce J.M., Magical Laments and Anthropological Reflections: The Production and Circulation of Anthropological Text as Ritual Activity, „Current Anthropology” 47, 2006, nr 6.
 15. Wittgenstein L., Uwagi o „Złotej Gałęzi” Frazera, przeł. A. Orzechowski, Warszawa 1998.